Akıbet zaman haberleri | Mahkemeden amansız hastalık ilacı için SGK’ya “ihtiyati tedbirle” ifa kararı

İzmir’de doktorun verdiği ilacın SGK idraksiz ifa listesinde bulunmaması dolayısıyla tıpkısı amansız hastalık hastasının açtığı davada mahkeme, “ihtiyati hazırlık” kapsamında sav sonuçlanıncaya kadar ilacın ödenmesine karar verdi.

Geçen yıl akciğer kanseri teşhisi konan Nurdan Yücemen (68), tedavisi sürecinde doktorun verdiği ilaçların SGK gabi ifa listesinde bulunmaması nedeniyle avukatları marifetiyle İzmir 9. İş Mahkemesine başvurdu.

Dava dosyasında ayda 2 düze alınması gereken ilaçların çokça efdal maliyetinin olduğunu, ifa gücünün bulunmadığını belirten Yücemen, ilaçları kullanmamasının telafisi mümkün sıfır, hayati nitelikte tehlikelere kez açacağını öne sürdü.

İlacın sorun sonuçlanıncaya kadar SGK tarafından karşılanması talebinde bulunulan davayı akseptans fail mahkeme, verdiği vuzuh kararla davacının tedavisi açısından temininin gecikmesinde sakınca olan ilaçların, SGK marifetiyle “ihtiyati tedarik” kapsamında karşılanması yönünde değişmeyen verdi.

Kararda SGK’nın hoşgörüsüz ödeme listesinde bulunan ayrıksı ilaçların kullanılmasının davacının sağlığında arıza veya yaşam beklentisinde ağır azalmaya sebep olup olmayacağına dayalı darülfünun yahut araştırma ve uygulama hastanelerinin onkoloji bölümünden tıbbi rapor istendi.

Share: