Enerjide tez devletleştirme kararları

Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde üretim edilecek erke aktarım hatlarının güzergahlarına eski eden gayrimenkul tez kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Reisicumhur kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna bakarak, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Sazak, Nevşehir, Samsun, Sivas, Çeltek ve Zonguldak sınırları içre bünye edilecek çeşitli erke aktarım hatlarının yapımı için, detayları ilanda müstahkem güzergaha balkon eden gayrimenkul, elektrik tevzi bünye yerleri sahiplik şeklinde, format güvenlik sahaları ise götürüm hakkı kabarmak suretiyle Türkiye Hayatiyet Dağıtım SERPMEK Umumi Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ilişik “400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi” güzergahına huruç eden taşınmazların rekiz yerlerinin iyelik şeklinde, iletken dans gabarisinin ise götürüm hakkı böbürlenmek yoluyla, söz konusu umum müdürlük vasıtasıyla çabuk kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Share: