Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Idarehane Başkanı Köymen: “Gezi Tutukluları, Oradan Mücadeleye Yardım Sunabilecek Hangi Varsa Onu Yapmaya Çalışıyorlar”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde Seyahat tutuklamalarına alın devam eden Türe Nöbeti’nin 147’nci günü ve 19 Ilkgüz Mühendis, Mimar ve Kent Plancıları El Birliği Günü zımnında basın açıklaması yapıldı. Yolculuk Davası tutukluları ile görüştüğünü tamlayan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Büro Başkanı Ilham Köymen, “Seçim rüşvetlerinin, site arazilerinin pazarlandığı benzeri ortamda oradan mücadeleye ulama sunabilecek hangi varsa, onları yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Seyahat tutuklamalarına alın TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde başlatılan Doğruluk Nöbeti devam ediyor. Nöbetin 147’nci gününde, ‘Mühendis, Mimar ve Kent Plancıları Dayanışma Günü’ kapsamında matbuat açıklaması yapıldı. Açıklamaya Malatya Çevre Platformu Başkanı Hatice Eroğlu Aksungur, Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Sarih ve eski CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Haysiyet Gökmen Ibret de katıldı.

“Seyahat’ye emeğimize ve mesleğimize ehil çıkıyoruz” dövizlerinin taşındığı açıklamada, “Münasebetsiz masraf Gezi kalır”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Hukuksuz boyunduruk sona erecek” sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Müesses Sekreteri Seyfettin Orion, şunları söyledi:

“BIRICIK EŞ REJİMİ ALTINDA HAKLARIMIZ GİDEREK BUDANMAKTADIR

“İçinde bulunduğumuz soylu erki kriz, birlik halkımızın olduğu üzere emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve site plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının marifet ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının uğrunda tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik yerine değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış yegâne adam rejimi altında emeğimiz değersizleştirilirken, özlük haklarımız bile giderek budanmaktadır. Lüzumlu kamuda lüzum hususi sektörde seçkin cins mühendislik, mimarlık ve site planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten eksiksiz meslektaşlarımız anbean henüz el koşullarda çalışmaktadır.

‘Parti Devleti’ anlayışıyla yönetilen amme kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi yük ve filiz tehdidi altında, düşük ecir, kol sorunu, koca haklarının ihlal edilmesi, bağan ekleme göstergeler üzere birçok dava ile beniz yüzedir.”

“DAHA FAZLA ÇABA TAŞIMAK ZORUNDAYIZ”

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, Seyahat Davası tutuklularıyla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

“Hem Mücella (Pozitif) bacı, Çiğdem (Mater) ve Mine (Özerden) ile mülakat şansımız oluyor. Hem dahi Tayfun (Kahraman), Duygusal (Atalay) ve Kağan (Altınay) ile. Hepsinin moralleri serencam paye yerinde, akıbet derece çalışkan ve üretkenler. Öncelikle Türe Nöbeti’hangi bütün katılan dostları selamlıyorlar. Kucak dolusu sevgilerini gönderdiler. Onları tesahup etmek isterim sizlerle. Hiç usangın değiller bizi elan fazla motive ediyorlar onu söyleyebilirim. Hele böylesi tıpkı dönemde, seçimlerin bu büyüklüğünde yaklaştığı tıpkısı atmosferde, seçme rüşvetlerinin, site arazilerinin pazarlandığı ayrımsız ortamda oradan mücadeleye ulama sunabilecek hangi varsa, onları yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz dışarıdakilerin görevi henüz üstelik nazik. Olanaklarımız henüz fazla, henüz fazla çaba tutuşturmak durumundayız. Bunu esasen uyarmak istiyorum.”

“GEZİ’YE SAHİP ÇIKMAK, ONURUMUZA SAHİP ÇIKMAKTIR”

Malatya Kasaba Platformu hesabına Komutan Hatice Eroğlu Akdoğan, şöyle konuştu:

“Yıllardır bizim bölgemizde, doğuda Malatya, Erzincan, Sivas yöresinde yabani madencilik hareketi; topraklarımızı, suyumuzu kirletiyor ve biz biliyoruz Türkiye’nin değme tarafında Anadolu’nun rastgele tarafında yapılan bilcümle direnişlere Seyahat, sabah yeli kaynağı olmuştur. Seyahat’ye eş çıkmak onurumuza sahip çıkmaktır.”

“DOĞAMIZI, TOPRAĞIMIZI ARKALAMAK IÇIN BEDELLER ÖDETİLİYOR”

Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin ise şunları söyledi:

“Çekmeköy’den tutun Malatya’ya büyüklüğünde metanetli çokça yerde, değme yerde nöbet var ve bu nöbetler neden tutuluyor? Doğamızı, gölümüzü, nehrimizi, toprağımızı, ağacımızı arkalamak amacıyla. Bunun için bedeller ödetiliyor. Bazen insanlara saldırılıyor. Kâh insanlar hapse tıkılıyor. İşte Gezi nöbetinin bir amacı de bu; Yolculuk nedeniyle içeride tutulan arkadaşlarımız azade bırakılıncaya kadar bu duyarlılığı ayakta tutmaktır.”

“TARİH, TMMOB’UN DİRENİŞİNİ YAZACAKTIR”

Bozuk CHP İstanbul Saylav Valör Gökmen Öğüt’ün açıklaması şöyle:

“Gündüz TMMOB’a yapılan saldırıları ve TMMOB’un direnişini yazacaktır diye düşünüyorum. Alelhusus sonuç 22 yıldır yapılan zulmü, herhalde dünyada ayrıksı tıpkısı örgüte yapılmamıştır diyerek düşünüyorum.”Share: