KKM ve katılma hesaplarında biriken hacim arttı

Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde düzlük düzlük bilgilere bakarak, düzem korumalı TL mevduat ve iltihak hesapları 1 trilyon 101,3 milyar TL’den 1 trilyon 133,8 milyar TL’ye artık.

Bankacılık sektörünün yüreklilik hacmi 29 Temmuz bakımından 83 milyar 572 milyon lira arttı. söz konusu dönemde hep emniyet hacmi 6 trilyon 410 milyar 633 milyon liradan 6 trilyon 494 bilyon 205 milyon liraya artık.

Bankacılık sektöründeki hep tevdiat üstelik (bankalararası dahil), geçen hafta 158 bilyon 569 milyon teklik arttı. söz konusu haftada yüzde 2,2 yükselen bankacılık sektörü toplanmış mevduatı, 7 trilyon 452 milyar 425 milyon liralık oldu.

Bitiren kredileri tutarı 927 bilyon liraya imdi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Temmuz itibarıyla 5 milyar 553 milyon liralık artışla 926 bilyon 793 milyon liraya yükseldi. söz konusu kredilerin 350 bilyon 202 milyon lirası ev, 25 bilyon 613 milyon lirası pusat ve 550 milyar 978 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu.

söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 12 milyar 664 milyon liralık artarak 858 milyar 640 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları de yüzde 3 artışla 294 milyar 611 milyon liraya bundan sonra. Bireysel emniyet kartı alacaklarının 125 bilyon 257 milyon lirası taksitli, 169 milyar 354 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasalı münezzeh kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Orak Ayı itibarıyla tıpkısı esbak haftaya bakarak 61 milyon teklik azalarak 161 milyar 944 milyon liraya geriledi. söz konusu takipteki alacakların 132 milyar 305 milyon lirasına hususi eşit ayrıldı.

Bire Bir dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 9 bilyon 51 milyon liralık artarak 1 trilyon 320 milyar 852 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründe etkin sayısı arttı

 

Bankaların kesin ocak 37,04 bilyon liraya yükseldi

 

Katılım bankalarının ticari müşterilere kullandırdığı fonlar 239 milyar TL’ye ulaştı

 

Share: