Bankacılık sektöründe etkin sayısı arttı

Bankacılık sektörü çalışan sayısı tıpkısı esbak çeyreğe göre 656 gönül, ayrımsız geçmiş yılın bir dönemine bakarak ise 541 gönül (yüzdelik 0,3 oranında) arttı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB )’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankacılık sisteminde 57 vezneci hareketlilik göstermektedir. Tevdiat bankaları 35, kalkınma ve yatırım bankaları 16, paydaşlık bankaları 6 tanedir. Bindi Envestisman Bankası A.Ş.’ye Karı 2022’de canlılık izni verilmiştir.

Etkin sayısı, Haziran 2022 itibariyle yatırım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 185.656 dirilik olmuştur.

Çalışan sayısı aynı önceki çeyreğe bakarak 656 yaşama, ayrımsız esbak yılın ayrımsız dönemine bakarak ise 541 güç (yüzde 0,3 oranında) artmıştır.

Müteharrik sayısı sabık yılın benzeri dönemine bakarak yatırım bankalarında 79 emanet, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 462 birey artmıştır.

Seks ve Yetişek Durumuna Göre Etkin Sayısı

Bankacılık sektöründe eş çalışan oranı yüzde 50,5, koca çalışan oranı ise yüzdelik 49,5’tir.

Haziran 2022 itibariyle çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzdelik 8’i ise efdal lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Bu oran orta tedrisat üzere yüzdelik 13’çeşit.

Türkiye Bankalar Birliği marifetiyle Haziran 2022 tarihinden itibaren bankacılık sektöründe çalışanların gözyaşı dağılımı verileri derlenerek yayımlanmaktadır. Buna göre, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 42’si 36-45 gözyaşı aralığında, yüzde 39’u 26-35 yaş aralığındadır.

Büro Sayısı

Haziran 2022 itibariyle tevdiat bankaları ile kalkınma ve envestisman bankalarında yazıhane sayısı 9.753’dır.

Bölüm sayısı, tıpkısı sene esbak çeyreğe göre 33, 2021 yılı sonuna bakarak ise 140 nüsha (yüzde 1,4 oranında) azalmıştır.

Haziran 2022 itibariyle mevduat bankalarında vezneci başına sayı farkı idarehane sayısı 277 olmuştur.

Büro dışı mütenavip tevzi kanallarının gelişmesi, cümbüşlü ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve kâh hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından gerçekleştirme edilmesi; yazıhane ve çalışan sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Düşen Çalışan ve Büro Sayısı

Haziran 2022 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye sakıt etkin sayısı 219 olmuştur. 100.000 kişiye düşen idarehane sayısı ise 11,5’tir.”

Zahmetli promosyonu yarışı: Ne Vezneci ne kadar ödüyor?

 

Bankaların kesin ev 37,04 bilyon liraya yükseldi

 

Katılım bankalarının ticari müşterilere kullandırdığı fonlar 239 milyar TL’ye ulaştı

 

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

 

Share: