DSİ Türkiye Genelinde 42 Yer İçin Toplulaştırma Kararı Verdi

Oran Akarsu İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; Kayseri, Nevşehir, Ardahan, Afyonkarahisar ve Kayseri’de kâin bazı yerlerde yer toplulaştırması ve toprak içi ihya hizmetleri yapılmasına karar verdi.

DSİ’nin kâh yerlerde yerey toplulaştırması ve tarla içi ihya hizmetleri yapılmasına ilgilendiren kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Oran Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde Düzenlenen Hizmetler Karşı Kanun’un munzam dokuzuncu maddesi mucibince Kayseri’de 1, Nevşehir’de 2, Ardahan’da 30, Afyon’da 4, Kayseri’de 6 başlamak üzere toplamda 42 toprak üzere toplulaştırma kararı verildi.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?

Toprak toplulaştırması; muhtelif nedenlerle konuşu adına tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde yahut toprak sıyanet ve tarımsal sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, çözülüm, çirkin şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha uyumlu parseller halinde toprak içi geliştirme hizmetleri ile gelişigüzel çağcıl tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için yeryüzü makul biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “toprak toplulaştırması” deniliyor.

Share: