BDDK’dan bölük kredilerine ilişik yıpranmamış değişmeyen

Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumu (BDDK) bugün aldığı değişmeyen ile, finansal istikrarın güçlendirilmesine müteveccih tedbirler kapsamında, konut kredilerinde emniyet ayar oranını hacim bazlı farklılaştırdı.

Alınan karar ile 1. umum ve 2. halk konutlar üzere de konut kredilerinde yüreklilik ayar oranı miktar bazlı farklılaştırıldı.

Karar kapsamında:

– Enerji sınıfı1 A olan 1. el konutlar amacıyla emniyet ayar oranı;

– Bölük değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar amacıyla %90,

– Basamak değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL beyninde olan konutlar üzere %70,

– Hane değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL beyninde olan konutlar üzere azami 3,5 milyon TL,

– Göz değeri 10 milyon TL üstünde olan konutlar üzere ise emlak kredisi imkanı bulunmamaktadır.

– Erke sınıfı A olan 2. el konutlar amacıyla emniyet derece oranı;

– Basamak değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar üzere %90,

– Bölük değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL beyninde olan konutlar amacıyla %70,

– Ev değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL beyninde olan konutlar üzere %50,

– Basamak değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar amacıyla azami 2,5 milyon TL,

– Ev değeri 10 milyon TL üstünde olan konutlar üzere ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

Karar öncesi format

Basamak kredilerinde bugünkü karar öncesi buut ise şu şekildeydi:

Emniyet tutarının inanca kendisine alınan konutun değerine oranı;

– Erke performansı A sınıfı olan konutlar için %90,

– Enerji performansı B sınıfı olan konutlar amacıyla %85,

– Diğer konutlar amacıyla %80

(Konutun 1. Halk veya 2. Halk olması yerinde seçkin ayrımlılık bulunmamaktaydı)

Ev dışı ile swap fail finans dışı şirketlere kaba önlem

BDDK, dar dışı yerleşiklerle türev prosedür gerçekleştirecek para dışı yurt içi yerleşiklere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı uygulanacağını açıkladı.

Karar metninde şu ifadelere meydan verildi:

“Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki güçlükle içi beledi kişilerin, bu Değişmeyen tarihinden bilahare, daraç dışı yerleşiklerle çıkmış iş gerçekleştirmesi halinde, bu kişilere bu Karar tarihinden sonradan kullandırılacak olan TL ve YP cinsinden ticari kalifiye nakdi kredilere; 23.10.2015 tarihli ve 29511 mahdut Resmî Gazete’bile yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” mucibince resülmal yeterliliği oranı hesaplamasında; emniyet riskine asıl tutar hesaplanırken geçer not yaklaşımdan (standart yaklaşım ya dahi dâhilî derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar) bağımsız yerine, cesaret riski azaltım teknikleri, kredi derecelendirme notları ve emlak ipotekleri dikkate alınmadan yüzdelik ilkokul yüz risk ağırlığı uygulanmasına karar verilmiştir.”

Share: