‘Meme kanseri süreğen tıpkısı hastalık haline gelmeye başladı’

– ‘Meme Başı kanseri süreğen benzeri çor haline gelmeye başladı’

SAMSUN – Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Yusuf Günaydın, bicik kanserinin artık süreğen tıpkısı hastalık haline gelmeye başladığını söyledi.

Meme Başı kanseri bildirme kesif görülen amansız hastalık hastalıklarının başında kayran alıyor. Acun Esenlik Örgütü marifetiyle 2004 yılından bu yana bicik kanserinde er teşhisinin önemi ve meme başı kanseri farkındalığının vurgulanması için 1-31 Teşrinievvel Kocaoğlan Bicik Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Kocaoğlan yerine belirlendi. Medicana Intarnational Samsun Hastanesi, meme başı kanserinde farkındalık ihdas etmek amacıyla şifahane girişinde stant kurarak, vatandaşları bilgilendirdi.

“Bicik kanseri süreğen aynı çor haline gelmeye başladı”

Kanser türleri ortada kayran alan meme başı kanserinin kronikleşmeye başladığına ilgi çekici Iyileştiren Onkoloji Uzmanı Dr. Yusuf Günaydın, “Meme kanseri günümüzde şişman öneme erbap tıpkı hastalık türüdür. Er tanı yerinde tedavi olanaklarımızın artması, tedavisinde sükse sağladığımız aynı hastalık türüdür. Bu nedenle farkındalığın çokça nazik tıpkısı önemi olduğunu düşünüyoruz. Er tarama yöntemlerin bile imdi elan canlı bir şekilde çoğalma olması, bizim tedavide başarı olanaklarımızı arttırıyor. Ayrıca günümüzde istikbal aşama meme başı kanserinde birlikte, geliştirilen otama yöntemleri ile başarı oranımız kalık durumdadır. Bu nedenle bicik kanseri hem dünya üstelik hem dahi ülkemizde en kesif görülen amansız hastalık türü olması cihetiyle teşhis ve tedavide kim başarılar zımnında farkındalığın haddinden fazla büyük bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde serencam yıllarda Ekim kocaoğlan farkındalık ayı adına değerlendirilmekte. Toplumumuzun bu konuda şuurlu olması, keyif hizmetlerine ulaşabiliyor olmaları da elimizi güçlendiren tıpkı durumdur. Meme Başı kanseri imdi günümüzde kronik aynı hastalık haline gelmeye başladı. İlerleyen yıllarda teknoloji ve bilimin gelişmesi ile birlikte tığ bu hastalığı da tıpkısı şeker hastalığı hastalığı kadar, hipertansiyon gibi süreğen tıpkısı çor haline getireceğiz. Gine bile er evrede takip etmek yerine muvaffakiyet oranımızı arttırdığı üzere er tarama yöntemlerini kullanarak şuurlu tıpkısı toplumla birlikte muvaffakiyet oranımız arttığı amacıyla erken tanı ve tarama yöntemlerini kullanarak başarıya elan çok ulaşabiliyoruz. Ülkemizde son yıllarda bu yönde çok balaban gelişmeler var. Tığ bile keyif çalışanları yerine ulama bulmak istiyoruz” dedi.

Otama yöntemleri üzerine dahi hikmet veren Uzm. Dr. Yusuf Bonjur, “Tedavi yöntemlerini cerrahi, radyoterapi, ve sistemik otama başlıkları altında tabir edebiliriz. Sistemik tedavi üstüne günümüzde erken dönemde bile geç dönemde da eskimemiş tedavi yöntemlerimiz vardır. Bundan 15-20 yıl önce vakit kaybetmeden ölçün kimyasal tedavi yöntemlerimiz vardı. Fakat akıbet yıllarda meme başı kanserine cebin biyolojik ajanlar vardır. Meme Başı kanserini süreğen çor haline getiren etkenlerden birisi de bu durumdur. Akıbet yıllarda tamamen giderici ilaçlar birlikte üretilmeye başladı. Olur, parçalanmamış yerine hastalığı vücuttan atamıyoruz ihtimal ama ince yıllar hastalıksız evet da hastalığı çakılı tutabildiğimiz dönemler oluşmaktadır. Bu konuda birlikte toplumun bize doktorlara ve bilime güvenmesi gerekiyor. Bibi ülkemizde amansız hastalık ismini duyunca ümitlerini yitiren ve tedaviyi reddeden züğürt guruplarımız var. Özellikle meme başı kanserinde bunun banko kusurlu olduğunu ve tedavi amacıyla bizlere kesinlikle başvurmalarını belirtiyoruz” diye konuştu.

Opr. Dr. Ev: “Erken canlandırma ile memeyi kurtarabiliyoruz”

Er kişileştirme ile hastalığın silinebildiğine dikkat çekici Umumi Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Heyecan Yağız Karı, “Er teşhisle bicik kanserini kurtarabiliyoruz. Imdi er teşhisle hayatı kurtardığımız kabil memeyi de kurtarabiliyoruz. Şayet kim meme başı kanserini biz er kişileştirme edebilirsek, haddinden fazla daha zorlu yollara girmeden bu hastalığı hayatımızdan silebiliyoruz. Bunu kendimizde gelişigüzel kamer meme muayenesi yaparak engelleyebiliriz. Meme Başı dokusunda fark ettiğiniz en ufak tıpkı mübayenet olduğunda katiyetle hekiminize başvurun. Bicik kanserinde erken canlandırma, uyumlu tarama programları ile mümkündür. 50 yaşın üzerindeysek katiyen yılda 1 öğün mamografi tarama programlarına katılın. Meme Başı kanseri bundan sonra tekmil dünyada çokça geniş aynı şekilde görülmektedir. Bu kadar degaje görülen aynı amansız hastalık türünü er teşhis ile hayatı kurtarabiliyorsak lütfen kendinizi boşlama etmeyin. Erken Kişileştirme hayat kurtarır” şeklinde konuştu.

Share: