ÇANAKKALE – Bakan Karaismaioğlu: ” 2053’e kadar 198 milyar dolarlık yatırımımızı planladık “

Iblağ ve Altyapı Bakanı Adaletli Karaismailoğlu, gelecek sene yörüngesine fırlatılması hedeflenen TÜRKSAT 6A uydusuyla çalışmaların planlama doğrultusunda sürdüğünü belirterek, “TÜRKSAT 6A uydusunun birlikte bizim için en koca faktörü tamamen domestik, milli kendisine Ankara’üstelik üretilmekte. İnşallah bunu 2023 yılında uzaya fırlattığımızda uzayda kişi uydusuyla dubara edilen önce 10 ülkeden biri olacağız.” dedi.

Karaismailoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Troya Kültür Merkezi Prof. Dr. Muhabbet Buluç Oditoryumu’nda planlı “Geri Hizmet Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’nin Ulaşım Vizyonu” konferansında, Vekillik olarak âdem, bili ve dara taşıdıklarını söyledi.

Bakanlığın taşıdığı bu 3 unsuru emniyetli, niteliksiz ve aceleci tahsis etmek amacıyla projeler ürettiklerini belirten Karaismailoğlu, gelişmenin, kalkınmanın olmazsa olmazının erişim olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, aynı bölgeye aceleci, tehlikesiz ve konforlu ulaşıldığında o bölgenin istihdam, istihsal, ticaret, turizm ve tarımının elan hızlı geliştiğini dile getirerek, “Yani siz bu bölgeye aynı birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınızda o bölgenin üretimine yekpare 10 kalpsiz baskı ediyorsunuz. Tıpkı zamanda ülkenin milli gelirine bilcümle 6 tiran külfet ediyorsunuz.” diye niteleyerek konuştu.

Bakanlığın çalışmalarını slaytlarla anlatan Karaismailoğlu, şöyle bitmeme etti:

“Şu anda dünya nüfusunun yüzdelik 50’si şehirlerde yaşıyor ama 2050’ye geldiğimizde yüzde 70’lere çıkma. Dolayısıyla üretimin de dünya ekonomisinde yüzde 90’ı site merkezlerinde yaşayacak. Bu bize neyi getiriyor? Yani 2020 ile 2050 yılları beyninde ulaşıma yönelik olan dilek tüm 2 katına çıkma. Biz üstelik planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz ve önümüzdeki yıllarda ülkemizin önüne çıkabilecek olan sorunları bugünden hesap pusulası ederek, projeler üreterek ve bu mesail çıktığında hiçbir dava yaşamadan pekâlâ kim bundan 20 sene geçmiş büyüklük genelindeki açar sayısı 8,5 milyon iken zaman 26 milyona çıktığında bu hareketliliği problemsiz namına nasıl sağlıyorsak ve o sorunsuz olarak temin etmek için bu ulaştırma enfrastrüktür planlarını daha ilkin yapıp ve bu planları adına getirdiğimizde bu akışkanlığın önündeki bilcümle engelleri ortadan kaldırıyoruz.”

“Elektrikli vesait hayatımızın parçası olacak”

Karaismailoğlu, gelecek dönemde kullanılmamış sulp müteharrik araçların yaygınlaşacağını, bağlantılı, özerk, paylaşımlı ve elektrikli yıpranmamış çocuk mobilite araçların gündemden çıkmayacağını vurguladı.

Türkiye’dahi yapılan yolların daha çok aptal yollara dönüştüğünü tamlayan Karaismailoğlu, “Erişim sektörü değişik sektörler beyninde yüzdelik 16,2 ile yer çokça albeni kirliliğine amil olan ikinci çağ. 17 talih 2050 yılına kadar liyakatsiz emisyon, karbon emisyonu hedefi koydular. Bu yüzden elektrikli araçlar, elektrikli mobilite olmazsa olmaz hayatımızda. 2020 yılında 11 milyon olan hayatiyet dil sayısı 2040 yılına geldiğimizde 540 milyona büyüklüğünde çıkma. O yüzden elektrikli araçlar hayatımızın tıpkısı parçası olacak.” ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin 7 trilyon dolarlık tecim hacminin ortasında vadi kayran aynı talih olduğuna değinerek, bunu mutluluk amacıyla fırsata çevirmek amacıyla tüm planlamaları yaptıklarını dile getirdi.

Bugün 12 bilyon titrem tecim hacminin olduğunu tamlayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2030’a geldiğimizde 25 milyar tona çıkacak. Bu ticari hareketlilikler dahi hele şarki-mağrip eksenli ve kuzey-cenup eksenli bu hayatiyet artarak devam edecek. Özellikle Rusya’dan geçip Avrupa’ya vasıl Çin’le Avrupa arasındaki geri hizmet aksı sağlayan kânunuevvel ama hem bu koridorun uzun olması hem birlikte abuhava koşulları zımnında yumruk bire bir koridordu. Hele Rusya- Ukrayna savaşından sonradan bu espas elhak sıkıntıya düştü. Aynı dahi burada yıllık 5 bin blok katar vardı. Buradaki hareketliliğin uğrunda kısıtlamalar temas sabık dönem artıyor. O yüzden ülkemiz üzerinden dahi güzeşte ‘orta aralık’ kıymetini, değerini çok henüz artırdı. Tığ imdi bu ‘kuzey ayakyolu’daki ticaret hacminin şanlı bire bir kısmını mutedil espas olarak ülkemizin bu coğrafi konunun avantajlarını alelhusus önümüzdeki yıllarda çok haddinden fazla daha çok hissedeceğiz.”

“2023 yılında 5G ile ilişkin önemli gelişmeler olacak”

Kişmiri yollarında muhteşem yatırımlar yaparak mukassem kere ağını 28 bin 700 kilometreye ulaştırdıklarını tabir eden Bakan Karaismailoğlu, “Yüzdelik 65 karaca yolu ağırlıklı yatırım döneminden demir hat ağırlıklı yatırım dönemine girdik. Kendimize hedefler koyduk. Şu anda devam eden 4 bin 500 kilometrelik demir hat hattımızı artırarak yolumuza bitmeme edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu, iletişim ve enformasyon yatırımlarına de değinerek, 2003 yılında 20 milyar teklik hacme ehil olan danışma sektörünün bugün 265 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Mobil abone sayısının 89 milyona ulaştığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları aktardı:

“2023 yılında uzay vizyonunda çok şanlı aşamalara geçeceğiz. TÜRKSAT 6A uydusunu 2023 yılında uzaya fırlatma hedefimiz var. Planlamalarımız doğrultusunda devam ediyor. TÜRKSAT 6A uydusunun bile bizim amacıyla sunma majör faktörü tamamen yerli, milli olarak Ankara’da üretilmekte. İnşallah bunu 2023 yılında uzaya fırlattığımızda uzayda öz uydusuyla oyun edilen önce 10 ülkeden biri olacağız. Bu de çokça bulunmaz ve Türkiye’nin geleceği için ve Türkiye’nin gençleri için bile yetişkin tıpkısı etap.”

Karaismailoğlu, haberleşmede 4,5G’nin gen şekilde kullanıldığına belen ederek, “Önümüzde 5G var. Peşinde üstelik 5G, 6G’nin üstelik altyapısını oluşturacak. 2023 yılında 5G ile ait önemli gelişmeler olacak. Güzeşte günlerde İstanbul Havalimanı’nı 5G’li havalimanı yaptık. Gücük vadede muhtemelen bölgeleri 5G’ye geçireceğiz amma Türkiye geneli evrensel kendisine üstelik 5G’ye dökmek amacıyla 2023 muhteşem yılımız olacak.” değerlendirmesini yaptı.

Endüstri ve sanayide 5G’nin avantajlarının artık hissedileceğini anlatan Karaismailoğlu, 5G’nin 100 ikmal hızlı kapasiteyle hizmet vereceğini söyledi.

Karaismailoğlu, 2003-2020 yıllarında 183 bilyon dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı yaptıklarını vurgulayarak, “Bunun sonucunda bizim dış satım hacmimizin bugün 250 bilyon dolara ulaşması, dünyanın sunu hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmamızın altyapısı aslında bu 183 bilyon dolarlık yatırımın altında yatıyor.” dedi.

Bakanlığın gerçekleştirdiği 183 milyar dolarlık projeler hakkında bilgelik veren Karaismailoğlu, bunların dünyaya benzer projeler olduğunu ifade etti.

İstanbul Havalimanı’nın önemine değinen Karaismailoğlu, “Dünyaya örnek bire bir iş. Bakın burası şu anda ‘yer iyi’ olarak baktığınızda dahi Avrupa’nın bir numara, dünyanın de birinci havalimanlarından biri. Buradaki bakım kalitesi yönünden da dünyada birinci havalimanı. Burası üstelik tıpkısı hesaplı değeri olmayan, eskiden taş ocaklarının aynı çukurlarının, kum ocaklarının olduğu eksiksiz 75 milyon metrekarelik tıpkı düz. Burada filhakika benzeri fehamet aklıyla üretilmiş detaylı soluklu ayrımsız plandır. Burada yüzlerce sene bu ülkeye yetecek devasa benzeri ulaşım sistemi kuruldu.” diye niteleyerek konuştu.

Fizibilitesi akıllıca projelerde yap-işlet-devret ve amme-hususi hareket birliğiyle hareket ettiklerini nâkil Karaismailoğlu, ülkeye ayar katan yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, Bitlis’teki Beğendik Botan Çayı Köprüsü ile ait şu ifadeleri kullandı:

“Burada bu köprü olmadığı antlaşma ulaşım yoktu. Ulaşım olmadığı antlaşma bölgede hangi ekonomi evet, hangi ekincilik olur, hangi istihdam olur. Köprünün yapılmasını teröristler yıllarca engellediler. Sebep engellediler? Bura gelişmesin, burası idraksiz kalsın, buraya kimesne ulaşamasın, teröristlere kalsın ora diyerek. Ama kıvrak, iri büyüklük bu köprüyü, Bestler Dereler Vadisi’ne yaptı. Bu bölgede daha çok hamaset var, yaşayış var. Yıldırı birlikte bitti. Burada imdi tarım gerçeklik değerine ulaştı. Daha Çok vatandaşımız öz köyünde ürettiği ürünlerle imdi yaşamın konforunu, tadını çıkarıyor.”

1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü’nün dünyaya kat sayı projelerden olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“2023 metre ölçülü açıklığı, bahir üstünde 318 metrelik yüksekliğiyle dünyanın bildirme büyük köprüsünü Çanakkale’ye mensur ederek makro benzeri geri hizmet koridoru, yani saatlerce süren bir feribot yolculuğunu yalnız şeş dakikaya düşürdük. Bunu yıllar boyu anlatacağız. Maalesef ülkemizde şöyle tıpkı özdek var. Yani birileri tıpkı şiddetli siyasetlerine, teknik konuları maşa ettikleri zaman içinden çıkılamaz. Bu tıpkı matematiktir esasta. Hem bu köprünün içerisinde benzeri hesap formülleri var, binlerce hesap formülü var. Bunun mali yerine da benzeri hesap formülü var. Zira burada benzeri imal maliyeti var. Bu imal maliyetini siz celal bütçesini da yapsanız de bodur zamanda ödemeniz gerekiyor ama kerem bütçesinden bunu etme imkanınız bulunmayan. Ince yıllara yayılan ayrımsız mali modelle bu projeyi yaptık ve 4 sene kabil hakeza encam uygulayım bilimi mucip tıpkı projeyi bitirip ülkemize kazandırdık.”

Icra Vekili Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışından bugüne 1,5 milyon açkı tarafından kullanıldığını söyledi.

Bakanlığın gerçekleştirdiği 183 milyar dolarlık yatırımın sonucunda milli gelire 548 milyar dolarlık yardım sağladıklarını tamlayan Karaismailoğlu, “Üretime da 1 trilyon 138 milyar dolarlık katkı yaptık. Seçkin yıl aynı milyon kişiye bu enfrastrüktür yardımıyla de istihdam sağlıyoruz.” ifadelerine düzlük verdi.

Türkiye’nin 13 bin 22 kilometre demir hat ağına eş olduğuna dikkati calip Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“2053’e geldiğimizde 28 bin 590 kilometreye çıkma. Hava yolu yatırımlarımızı doğrusu tamamladık. Şu zaman yapımı devam fail 3 havalimanımız var. Onlarla birlikte 61’e ulaşıyoruz. Limanlarımız da bugün 217, 2053’te 255’e çıkma. Hepsini toparlarsak 2053’e kadar 198 bilyon dolarlık yatırımımızı planladık. Bu de milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacak. Üretime tüm 2 trilyon dolarlık ulama sağlıyoruz. Bu yatırımlarımız sayesinde 28 milyon kişinin istihdamına fırsat veriyoruz. 2053’e geldiğimizde elektrikli vesait amacıyla akla yatkın altyapıyı tamamlayacağız. Erdemli acul katar ve acul tren bağlantısına sahip toprak sayısı 8’den 52’ye çıkma. Almanak demir hat arızi sayısı 19,5 milyondan 270 milyona çıkacak. Albeni önünde yıllık yaya sayısı 210 milyondan 349 milyona çıkma.”

Konferansa, Çanakkale Valisi İlhami Lüle Taşı, Eriştirme ve Enfrastrüktür Bakan Yardımcısı Enver İskurt, DÜRÜST Tümen Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Maksat, İl Güvenlik Müdürü Faruk Karaduman, İl Açıkgöz Komutanı Albay Sadi Akman, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gestaş Genel Müdürü Ateş Parçası Alay, rektör yardımcıları, medrese dekanları, öğretim üyeleri, siyasi partilerin ülke ve kaymakamlık yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Share: