Akıbet dakika marifet! Öğretim Yardımcısı Akpelin Akyol, Akademisyen Olabilmek İçin 3 Yıldır Hukuk Mücadelesi Veriyor: 14 Dava Açtı, 8’ini Kazandı, Murafaa Kararlarını…

Samsun’daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) öğretim görevlisi olan Akpelin Akyol, tıpkısı üniversitenin Yaşar Şarki Spor Bilimleri Fakültesi’nde açılan akademisyen kadrosu üzere 2019 yılında yaptığı referans reddedilince hukuk mücadelesi başlattı. Akyol, aradan güzeşte üç yılda darülfünun aleyhine 14 sevgili açtı ve bu davaların sekizini kazandı. “Lehime sonuçlanan davalarımın gereği, üniversite aracılığıyla hiçbir şekilde yapılmadı” diyen Akyol, OMÜ Rektörü Müşkül Ünal ve sair yöneticiler üzerine savcılığa cürüm duyurusunda bulundu.

OMÜ’bile 1996 yılından bu yana öğretim görevlisi namına çalışan Pelin Akyol, 2019 yılında tıpkısı üniversitenin Yaşar Maşrık Spor Bilimleri Fakültesi’nde açılan akademisyen kadrosu için başvurdu. Akyol’un başvurusu reddedildi.

Akyol, başvurusunun reddedilmesi konusunda Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde sevgili açtı. Mahkeme, işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve ülkü konusu işlemin iptaline karar verdi.

YAPILAN İKİ TAYIN DA MAHKEME TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİNE KARŞIN KARARA UYULMADI

OMÜ yönetimi ise hız doğrultusunda prosedür boşaltmak hesabına, Gül Çavuşoğlu ve Uca Ahi Yılmaz isimli tedris görevlilerinin atamasını yaptı. Akyol, bu kullanılmamış iki tayin işlemine alın da Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne sav açtı ve duruşma, her iki işlemin da yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Fakat bu kararlar de darülfünun yönetimi tarafından uygulanmadı.

REKTÖR VE DİĞER İLGİLİLER HAKKINDA CÜRÜM DUYURUSU

Akyol’un davaları kazanmasının arkası sıra üniversite yönetimi, Akyol’a ‘takbih’ cezası verdi. Akyol bu cezayı da yargıya taşıdı ve murafaa, takbih cezasının da iptaline değişmeyen verdi. Akyol, tayin işlemleri ve düzen bağı cezasına alın açtığı davalarda lehine sunulan kararların uygulanmaması üzerine, rektör ve ayrıksı yöneticiler hakkında cürüm duyurusunda bulundu.

ETİK KURULU’NUN “ETİK İHLAL BULUNMAYAN” DEDİĞİ KARARA KARŞI BILE SORUN AÇTI

Akyol’un doktora eğitimi sırasında 2014 yılında hazırlamış olduğu ve dersin hocası Doç. Dr. Menderes Kabadayı’ya tasdik ettiği ödevi, elan sonraları Doç. Dr. Özgür Bostancı yoluyla özlük insan ve imzasıyla arsıulusal tıpkı dergide yayınlandı. Akyol, bu durumu öğrenmesinin arkası sıra eşhas üzerine, etik bilimi ihlal yaptıkları iddiasıyla OMÜ Töre Bilimi Müesses’na başvurdu. Etik Bilimi Oturmuş ise tamlık bu kişilerin töre bilimi ihlal yapmadığına karar verdi. Akyol bu karara cebin da fesih davası açtı ve Samsun 3. İdare Mahkemesi, davasının kabulüne değişmeyen verdi.

DOÇENTLİK BAŞVURULARI BIRLIKTE REDDEDİLDİ, MURAFAA BU İŞLEMİ BILE DURDURDU

Akyol, 2019 tarihinden itibaren Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı’na doçentlik için başvuruda bulundu. Ancak üniversitede iken karşılaştığı vaziyetler, doçentlik başvurularında da peşini bırakmadı. Akyol’un 2019 Sülale dönemindeki doçentlik başvurusu, hakkındaki bilirkişi raporlarına karşın reddedildi. Akyol, bu karara karşı üstelik bozma davası açtı ve Ankara 6. İdare Mahkemesi, sevgili konusu işlemin iptaline karar verdi. Akyol, 2021 Karı döneminde da doçentlik başvurusunda bulundu. Bu doçentlik başvurusu ise etik bilimi ihlal yaptığı gerekçesiyle reddedildi. Akyol, bu karara cebin de fesih davası açtı ve Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin laf karşı aldırdığı bilirkişi raporunda, Akyol’un hiçbir eserinde etik bilimi ihlal bulunmadığı belirtildi. Murafaa, elan bilahare sevgili konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar hükmetti.

“KADROLARA BAŞLANGIÇTA KİMLERİN ALINACAĞININ BELLİ OLDUĞU, ÜSTE BU KİŞİLERİN KÖK İSİMLERİNİN BAŞ HARFLERİ KULLANILARAK HABER YAPILDI”

Mahkemenin verdiği tek karara uyulmadığını tamlayan Akpelin Akyol, yaşadıklarını ZÜMRÜDÜANKA Vukuf Ajansı’na anlattı. Akyol, şunları söyledi:

“2019 Boşluk ayında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde aynı doktora akademisyen kadrosu zar edildi. Ego da bu kadroya başvuruda bulundum. Üniversitemle tüzel uğraş bu başvuruyla başladı. Çünkü bu takım car edilmeden yaklaşık aynı hafta 10 dönem ilk domestik basında ayrımsız marifet artık, ‘OMÜ’birlikte torpil’ diyerek. İlan edilen kadrolara önceleri kimlerin alınacağının belli olduğu, başkaca bu kişilerin töz isimlerinin mir harfleri kullanılarak haber yapıldı amma ben yeniden dahi başvuruda bulundum. İlk önceki başvurumu kabul etmediler, reddettiler. Zira almak istedikleri eşhas belliydi. Nedeniyle bu retle gelişigüzel ego birlikte tüzel olarak tıpkısı mücadeleye başladım.

“LEHİME SONUÇLANAN DAVALARIMIN GEREĞİ, ÜNİVERSİTE TARAFINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE YAPILMADI”

Çalışmalarımda etik bilimi ihlal olduğu gerekçesiyle hakkımda üniversitede sıkı düzen soruşturmaları yapıldı, cezalar verildi ve bu süreçte haddinden fazla fazla yıpratılmaya başlandım. Ancak ben, yargıya anbean, bana üniversite aracılığıyla yapılan, atık rastgele suçlamada yargıya başvurarak kısaca 14 kesim sav açtım. Bu davaların 8 tanesi lehime sonuçlandı. Fakat lehime sonuçlanan davalarımın gereği, üniversite yoluyla tek şekilde yapılmadı. Hatta ve ayrica iznim olmadan bire bir makalem, doçent almak için bir doktora öğretim üyesi öğretmen tarafından kullanıldı. Bu hayat için darülfünun ve YÖK, hiçbir şekilde cezai iş, araştırı, sonuna büyüklüğünde anbean yapmadı. Üste suçları olmadığını söyledi. Bunların hepsini yargıya taşımış durumdayım. Sonuçlanmasını bekliyorum. Devam fail davalarım eksper sürecinde.

“HUKUKSAL SAVAŞTAN HİÇBİR ŞEKİLDE VAZGEÇMEYECEĞİM”

Ego, bu hukuksal savaştan tek şekilde vazgeçmeyeceğim. Haklarımı sonuna büyüklüğünde hız eliyle aramaya bitmeme edeceğim. Çünkü üniversitelerdeki bu klik yapıların, zata mahsus çıkartılan kadroların… Tabiatıyla kim Ondokuz Mayıs Üniversitesi biricik yeknesak değildir. Birçok üniversitede bu dalan uygulamalar muhakkak vardır. Fakat ben, hala bir Ondokuz Mayıs Üniversitesi çalışanı namına tarafıma yöneltilen, yapılan haksızlıkların sonuna kadar savaşçısı olacağım.

“AKYOL’UN 1.186 PUANI, YERİNE ATANAN KİŞİNİN 400 PUANI VARDI”

Akyol’un avukatı Ahmet Çavuş ise sürece ilişkin SIMURG’ya şunları anlattı:

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’yle türel mücadelemiz, müvekkil Akpelin Akyol’un 2019 yılında doktora tahsil kadrosu üzere başvurusunun reddedilip hesabına nahak ve hukuksuz ayrımsız şekilde Gül Çavuşoğlu’nun atanmasıyla gelişigüzel başladı. Müvekkil Pelin Otu Akyol’un 1.186 puanı, yerine atanan Gül Çavuşoğlu’nun 400 puanı olduğu için Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi tevkif istemli ülkü açtık. Bu davada murafaa, yürütmeyi tevkif kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararının akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, baştan istimara yaparak yeniden Gül Çavuşoğlu’nu atadı. Müvekkilimle ilgilendiren hiçbir surette bakir benzeri kıymetlendirme yapmadı. Müvekkilimi, hiçbir şekilde kıymetlendirmek üzere davet etmedi. Bu nasip işleminden sonradan bile Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve yönetsel işlemin, Gül Çavuşoğlu’nun atamasına ilgilendiren yapılan işlemin iptali amacıyla dava açtık. İlgili duruşma, yönetsel işlemi, yürütmeyi durdurma kararı vererek halel etti. Fakat bu işlemden sonraları da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, tek surette müvekkil Akpelin Akyol’un başvurusuna ilişkin bire bir yorum yapmadı. 2. İdare Mahkemesi’nin Gül Çavuşoğlu’nun atamasına ilgili bozma kararının gerekçesinde, hakem heyeti yerine seçilen Prof. Dr. Soner Çankaya’nın hakem heyeti olamayacağına ve Gül Çavuşoğlu’nun etik ihlalleri yaptığına dair gerekçesini hiçe sayarak Gül Çavuşoğlu hakkında, bu karardan sonraları zat etik kurullarında, ‘etik bilimi ihlaller yapmamıştır’ diye niteleyerek baştan karar aldılar. Müvekkile da töre bilimi ihlal yapmış gerekçesiyle disiplin kurullarında ukubet verdiler. Bu vermiş oldukları cezaları ve kararları Samsun dalavere mahkemelerinden kaldırdık, ancak bu kaldırmalarımıza ait dahi bize her şekilde dönem sağlamadılar.

“SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA REKTÖR MÜŞKÜL ÜNAL VE YETKİLİLERLE ALAKALI SUÇ DUYURUSUNDA OLMAK ZORUNDA KALDIK”

Anayasa’nın 132. maddesi göre yasama, icra organları karışma tevessül etmek için egemenlik kararlarına uyma zorunluluğu Anayasal aynı öge ve hukuk devletinin temel, sarsılmaz ilkesi haline getirilmesine rağmen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Zor Ünal’ın ve izinli kişilerin bu murafaa kararlarına hastalık uymadıkları, kendini yasama, yürütme organından bile dinç gördükleri kanaatini taşıdığımızdan, bu gücü birlikte nereden aldığını hesap edemediğimizden, Samsun Cumhuriyet Altını Başsavcılığı’na Rektör Güç Ünal ve yetkililerle müteallik yanlışlık duyurusunda gezmek zorunda kaldık.”

Share: