TBB: 325 firmanın 99,5 bilyon TL’lik borcu yapılandırıldı

Ekim 2019-Mayıs 2022 döneminde FYYÇA nazik ölçekli ve amiyane ölçekli icraat kapsamında toplam 325 firmanın 99,5 milyar TL kredisi yapılandırıldı.

Türkiye Bankalar Birliği marifetiyle yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Teşrinievvel 2019-Mayıs 2022 dönemi ortamında FYYÇA uygulamaları kapsamında toplam 546 adet firma kapsama alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 455’i büyük ölçekli, 91’i süfli ölçekli çalışmalar kapsamındadır.

Tazammun alınan firmalardan 325 firma ile Mali Baştan Konfigürasyon Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır. FYYS bağıtlanan firmalardan 290’ı nazik ölçekli, 35’i epey ölçekli icraat kapsamındadır.

Teşrinievvel 2019-Mayıs 2022 dönemi içinde, 99.085 milyon TL’si şişman ölçekli, 421 milyon TL’si hoşur ölçekli icraat kapsamında tevessül etmek amacıyla baştan yapılandırılan bütün borç tutarı 99.506 milyon TL’dir.

FYYÇA balaban ölçekli aplikasyon (25 milyon TL ve üstü borçlular amacıyla) kapsamında 275 firmanın 80,3 bilyon TL kredisi yapılandırıldı.

Ekim 2019-Mayıs 2022 dönemi içre, FYYÇA Iri Ölçekli Aplikasyon (25 milyon TL ve üstü borçlular amacıyla) kapsamına 428 sayı firma (146 kol) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 275 firma (72 ekip) ile Mali Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan;

4 tanesi ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,
6 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı,
60 tanesi imalat uran,
6 tanesi enerji,
46 tanesi inşaat,
29 tanesi küresel ve perişan tecim, motorlu araçlar servis hizmetleri ile zatî ve kademe halkı ürünleri,
27 tanesi turizm,
25 tanesi taşımacılık, ambarlama ve enformasyon,
7 tanesi gayrimenkul yarkurul, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri,
5 tanesi yetişek,
7 tanesi keyif ve toplumsal hizmetler,
5 tanesi özge hizmetler sektöründe,
48 tanesi farklı sektörlerde cümbüş göstermektedir.

söz konusu firmaların 123’ü İstanbul’bile, 3’ü Gün Batısı Marmara’de, 15’i Ege’dahi, 23’ü Şarki Marmara’de, 39’u Garp Küçük Asya’üstelik, 25’i Akdeniz, 15’i Ilımlı Rum’de, 9’u Gün Batısı Karadeniz, 3’ü Şark Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Rum, 19’u Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Ilk Teşrin 2019-Mayıs 2022 dönemi zarfında,

749 milyon TL’si ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,
2.286 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı,
13.026 milyon TL’si imalat endüstri,
10.493 milyon TL’si enerji,
13.900 milyon TL’si inşaat,
2.326 milyon TL’si küresel ve dağınık ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile şahsi ve kademe halkı ürünleri,
10.958 milyon TL’si turizm ve 6.249 milyon TL’si nakliyat, ambarlama ve enformasyon,
3.903 milyon TL’si gayrimenkul alt kurul, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri,
419 milyon TL’si eğitim,
569 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler,
711 milyon TL’si başka hizmetler,
14.737 milyon TL’si ayrıksı sektörlere ilgili tutmak amacıyla baştan yapılandırılan mecmu borç tutarı 80.326 milyon TL’dir.

FYYÇA siftinlik ölçekli aplikasyon (25 milyon TL şeş borçlular üzere) kapsamında 33 firmanın 409 milyon TL kredisi yapılandırıldı.

Kasım 2019- Mayıs 2022 dönemi içre, FYYÇA Banal Ölçekli Uygulama (25 milyon TL altı borçlular amacıyla) kapsamına 79 adet firma (39 kadro) alınmıştır. Şümul alınan firmalardan 33 firma (13 kadro) ile Mali Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 6 tanesi imalat endüstri, 1 tanesi enerji, 7 tanesi yapım, 9 tanesi küresel ve savruk ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile zatî ve ayak halkı ürünleri, 4 tanesi turizm, 1 tanesi keyif ve içtimai hizmetler, 4 tanesi özge sektörlerde neşelilik göstermektedir. söz konusu firmaların 14’ü İstanbul’üstelik, 2’si Ege’dahi, 5’i Şarki Marmara’dahi, 2’si Gün Batısı Anadolu’birlikte, 1’i Akdeniz’üstelik, 2’si Mutedil Rum Bölgesi’nde, 4 tanesi Günindi Karadeniz Bölgesi’nde, 1 tanesi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, 1 tanesi Ortadoğu Rum Bölgesi’nde ve 1 tanesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Teşrinisani 2019- Mayıs 2022 dönemi içre, 15 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 20 milyon TL’si erke, 71 milyon TL’si yapım, 109 milyon TL’si toptan ve tertipsiz ticaret, motorlu vesait servis hizmetleri ile kişisel ve gömlek halkı ürünleri, 80 milyon TL’si turizm, 9 milyon TL’si sağlık ve toplumsal hizmetler ve 56 milyon TL’si sair sektörlere ilişkin doğmak amacıyla baştan yapılandırılan toplanmış vecibe tutarı 409 milyon TL’dir.

FYYÇA Büyük Ölçekli Aplikasyon (100 milyon TL ve üstü borçlular üzere) kapsamında 15 firmanın 18,8 milyar TL kredisi yapılandırıldı.

Son Teşrin 2021-Mayıs 2022 dönemi zarfında, FYYÇA Iri Ölçekli Aplikasyon (100 milyon TL ve üstü borçlular için) kapsamına 27 adet firma (10 kadro) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 15 firma (6 takım) ile Finansal Baştan Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 2 tanesi ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 1 tanesi imalat endüstri, 1 tanesi enerji, 1 tanesi inşaat, 6 tanesi başka hizmetler ve 4 tanesi başka sektörlerde faaliyet göstermektedir. söz konusu firmaların 11’i İstanbul’dahi, 2’si Mağrip Marmara’da, 2’si Garp Rum Bölgesi’ndedir.

Kasım 2021-Mayıs 2022 dönemi ortamında, 185 milyon TL’si ekincilik, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 555 milyon TL’si imalat uran, 269 milyon TL’si enerji, 251 milyon TL’si yapım, 1.673 milyon TL’si sair hizmetler ve 15.826 milyon TL’si başka sektörlere ilişkin almak amacıyla baştan yapılandırılan toplanmış vecibe tutarı 18.759 milyon TL’dir.

FYYÇA Aşağı Ölçekli Uygulama (100 milyon TL altı borçlular amacıyla) kapsamında 2 firmanın 12 milyon TL kredisi yapılandırıldı.

Son Teşrin 2021-Mayıs 2022 dönemi içinde, FYYÇA Beribenzer Ölçekli Uygulama (100 milyon TL altı borçlular üzere) kapsamına 12 sayı firma (7 kol) alınmıştır. Şümul alınan firmalardan 2 firma (2 ekip) ile Mali Yeniden Konfigürasyon Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi yapım, 1 tanesi terbiye sektöründe faaliyet göstermektedir. bahis konusu firmaların 1’i İstanbul’üstelik, 1’i Garp Karadeniz Bölgesi’ndedir.

Kasım 2021-Mayıs 2022 dönemi içinde, 12 milyon TL’si inşaat ve 0,2 milyon TL’si eğitim bilimi sektörüne ilişik kalkışmak üzere baştan yapılandırılan mecmu vecibe tutarı 12 milyon TL’dir.”

Ferdî emniyet kullanan hayat sayısı 26 milyonu aştı

 

Bankalardan kredide sıkışmaya müşteri beyanı çözümü

 

Gâh bankalar bakir kredileri durdurdu

 

BDDK’dan ticari emniyet kullanımına ilişkin bakir açıklama

 

Share: