Tasarruflarda tercih esasen döviz ve zer

Döviz mevduatları toplanmış yatırım ortamında ağırlığını korurken katılım bankaları mevduat bankalarının uğrunda bulunuyor. Katılım bankalarında hep mevduatta arz fazla DTH payına erbap diyar ise yüzde 71,6 ile Tunceli, mevduat bankalarında ise birincilik yurtdışında. 

Döviz mevduatı ve dolarizasyon tartışmaları Türkiye’nin tükenmez ruzname maddesi. Bankacılık Aranjman ve Fal Kurumu (BDDK) şirketlere TL yüreklilik istimal amacıyla döviz mevduatı sınırlaması getirirken bireylerde henüz döviz mevduatlarına müteveccih bir bunama bulunmuyor. Sonuç dönemde kâh yayınlarda ‘döviz stokçuluğu’na ait duyum çıksa dahi bankalardaki döviz mevduatı erkin etraf ekonomisi içre değerlendirilmeye devam ediyor. BDDK’nın açıkladığı sektörün önce şeş ayındaki veriler katılma bankalarının toplam mevduat içre payları düşük olsa birlikte mevduatlarının yüzde 41’inin yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin kızıl aut DTH (döviz mevduatı) olduğunu ortaya koyuyor. Şebnem Turhan’ın Dünya’daki haberine göre tevdiat bankalarında ise mecmu yatırım içinde gine yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin zer aut DTH oranı yüzdelik 36 seviyesinde. Hem kamu hem da iştirak bankalarında yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin zer mevduatının hep mevduattaki payı ise yüzdelik 20. Katılma bankalarında TL cinsi mevduatın payı ise hoppadak yüzde 19,7 iken yatırım bankalarında ise TL cinsi mevduatın toplam mevduattaki payı yüzdelik 23,7.

Katılma bankasında sunma efdal DTH oranı Tunceli’üstelik

2022’nin ilk yarısına dayalı illerdeki bankacılık sektörünün görünümüne ilişkin Fintürk verileri BDDK tarafından açıklandı. DTH’ların değişimi ise bu faziletli para şişkinliği ve değer kaybeden TL görünümünde dikkatle izleniyor. İllerde ortaklık ve yatırım bankalarındaki mevduatlara ilgilendiren ayrıntılar iştirak bankalarının DTH konusunda tevdiat bankalarının ilerisinde olduğunu gösteriyor. Katılım bankalarında toplam yatırım ortamında yüzde 41 oranında DTH olsa bile gâh illerde bu oran yüzde 71’i da aşıyor. Ortaklık bankalarında sunu haddinden fazla DTH mevduatı oranına eş olan toprak yüzdelik 71,6 ile Tunceli. Onu yüzdelik 71,1 ile Hakkari izlerken, Kilislilerin katılma bankalarındaki DTH mevduatının toplanmış mevduata oranı yüzdelik 70,34. Bingöl’üstelik yüzde 67,7, Ardahan’dahi yüzdelik 67,1, Şırnak’ta ise ihtişam yüzde 67,03 seviyesinde. Paydaşlık bankalarında DTH oranının yeryüzü düşük olduğu ülke ise yüzdelik 18,9 ile Ankara. Ankara’yı yüzdelik 27,8 ile Karabük, yüzde 29 ile Kocaeli, yüzdelik 39,7 ile de Çorum izliyor. Yurtdışında yaşayanların iştirak bankasındaki DTH oranı ise yüzdelik 56 seviyesinde.

Paydaşlık bankalarında bağan payı olan TL mevduata eşit bildirme fazla toplam mevduatta TL tevdiat payına topluluk ülke yüzdelik 48,82 ile Artvin.

Mevduat bankalarında bildirme faziletkâr fehamet yurtdışının

Yatırım bankalarında ise toplam yatırım içre DTH mevduatı oranı yüzdelik 36 seviyesinde. Yatırım bankalarında bütün mevduata göre oranlandığında bildirme faziletkâr DTH mevduatı yüzdelik 67 ile yurtdışındakilerin oluyor. İkincilik ise yüzde 59,5 ile Yozgat’ta bulunurken, Aksaray’bile yatırım bankalarında DTH mevduatının payı yüzde 58,15 ile ikinci tam bulunuyor. Nevşehir’birlikte yüzdelik 57,3, Kırşehir’dahi yüzde 55,1, Gümüşhane’dahi ise yüzdelik 53,6 yatırım bankalarındaki DTH mevduatı oranı. Katılım bankalarında DTH mevduat oranı yüzde 71’i aşarak birinci tam olan Tunceli’nin yatırım bankalarındaki DTH oranı yüzdelik 51,8’i buluyor. Yatırım bankalarında DTH mevduatının payının sunma düşük olduğu ile yüzdelik 15 ile Kastamonu, onu yüzde 22,1’lik pay ile Karabük izlerken, Ankara yüzdelik 23,26 paya erbap durumda. Yatırım bankalarında TL mevduatta bildirme efdal payı düz memleket yüzdelik 51,2 ile Ardahan. Ardahan’ın peşi sıra yüzdelik 49,23 hisse ile Kars, yüzdelik 47,95 ile Çanakkale geliyor.

Mavera yandan hem yatırım hem de katılma bankalarının ortaklaştığı konu ise değerli mevduatının toplanmış mevduattaki oranı. Tevdiat bankalarında birlikte katılım bankalarında de değerli mevduatının mecmu mevduata oranı yüzdelik 20 seviyelerinde.

Şirketlerin KKM hesaplarında anlayışsız periyot zamanı: 87 milyarlık ifa

 

KKM cazibesini koruyor

 

KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı

 

Share: