Belletici Üniversitesi VEKAM’dan uluslararası çalıştay

Antrenör Üniversitesi Vehbi Belletici Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırı Merkezi (VEKAM), Türkiye’birlikte kültürel miras alanında çalışanlar üzere yeni fikirlerin oluşmasını ve sürdürebilir kültürel miras nakil ve eğitimini destekleyen çalıştaylar düzenlemeye bitmeme ediyor.

Üniversite açıklamasına göre, VEKAM’ın 2019 yılından beri, Çalıştırıcı Üniversitesi tedrisat üyelerinden Doç. Dr. Mahmur Çiçeği Maner ve mimar, müze eğitimcisi Heyecan Dengiz Murat yürütücülüğünde gerçekleştirdiği Füru İçin Kültürel Miras Çalışmaları Çalıştayı bu yıl 2-3 Teşrinisani’da “Pusula, Cızık Hikâye ve Fotoğraf” temasıyla karşı karşıya ve devre içi düzenlenecek.

Almanya, Fransa, İtalya, Akdarı ve Türkiye’den değişik disiplinlerden bir nice konuğun katılacağı melez etkinlikte konuşmaların birlikte uygulama atölyeleri da olacak. Katılımın ücretsiz ve kontenjanla mecbur olduğu çalıştaya başvurular “https://vekam.ku.edu.tr/” üzerinden alınacak.

Çalıştay 2 Kasım Çarşamba haset, Koç Üniversitesi Mukayeseli Gökçe Yazın Bölümü’nden Doç. Dr. Nazmi Ağıl, Günışığı Kitaplığı Umumi Im Yönetmeni Mine Soysal ve yazar Behiç Ak’ın katılımıyla kültürel mirasın aktarımında edebiyatın rolünü ele alan aynı oturumla başlayacak. Kültürel miras farkındalığının çocuklara ve gençlere kuşkusuz aktarılabileceği sorusunu mikro dışı örnekleriyle inceleyici ikinci celse, Mısır ve İtalyan üniversitelerinden akademisyenlerin deneyim ve sunumlarını içerecek.

İlk günün son oturumu hars transferinde çizgi romanları ve çizgi filmleri odağına takanak. Üçüncü oturumda N. Emre Apaydın, Cin Uca kitaplarını kültürel miras bağlamında ele alırken Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul, Milano Politeknik Üniversitesi, Turin Üniversitesi ve Bolonya Üniversitesi’nden konuşmacılar tüvana nesiller için değişik hikaye tabir örneklerini, proje deneyimlerini ve çıktıları aktaracak.

3 Teşrinisani Perşembe haset yapılacak oturumlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, Türkiye’nin ve dünyanın muhteşem firez ve çağ kurumlarından konuşmacıların katılımıyla görsel içeriklerin önemini ve Anadolu’nun varlıklı tarihinin korunup yıpranmamış nesillere aktarılmasında değişik örnekleri inceleyecek. Çalıştayın ikinci günü Fransa’da mevcut, dünyanın yer balaban müzelerinden Louvre Müzesi’nin klasik sanatın günümüz sanatıyla ve gençlerle kesişim sağlayıcı “Çıkmaz Sanatında Louvre” üzere projeleri birlikte dahil koyulmak amacıyla müzecilik için yenilikçi örnekler ele alınacak.

Füru İçin Kültürel Bırakıt Çalışmaları Çalıştayı’nın dünyanın dört bir yanından konuşmacıları kültürel aktarım bağlamında değişik disiplinlere odaklanarak dinleyicilerle buluşturan “Kitap, Iz Roman ve Foto” başlıklı bu üçüncü etkinliği, konuşmaları izleme fail atölyeler ve değerlendirmelerin peşi sıra sona erecek.

Share: