BDDK’dan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde değişiklik

Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Beyanat’birlikte yapılan değişikliğe göre, müracaat komitesi üyeliğine ilişkin olarak bir kişinin bildirme aşkın iki bankanın meşveret komitesinde fariza alabilmesine ait buyruk, kalkınma ve yatırım bankalarının müzakere komitelerindeki üyelikler hakkında uygulanmayacak.

BDDK’nın bugünkü Resmi Gazete’dahi yayımlanan tebliğine bakarak, bahis konusu tebliğin kalkınma ve envestisman bankalarına ilgilendiren hükümlerini düzenleyen bölümünde 15’inci maddenin ikinci fıkrası, “Kalkınma ve yatırım bankaları, 5’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen konuşma komitesi organizasyon ika yükümlülüğünü, angajman aracılığıyla akla yatkın görülen kuruluşlardan bakım alımı fayrap etmek kanalıyla bile yerine getirebilir. Dışarıdan hizmet alınması durumunda bu tebliğin istişare komitesine ilişkin 4’üncü, beşinci fıkrası dünya 5’inci, 6’ncı, 7’nci, 8’inci ve 12’nci maddeleri ile 14’üncü maddesinin bir numara fıkrasının (h) bendi hükümleri benzeterek uygulanır.” şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklik ile müzakere komitesi üyelerinin görevlendirilme şartlarını düzenleyen 5’inci maddenin 5’inci fıkrası aut tutuldu.

Tebliğde, 15’inci maddeye eskimemiş getirilen omur ise şöyle:

“Meşveret komitesi üyeliğine ait olarak 5’inci maddenin beşinci fıkrasında düz alan, bire bir kişinin yeryüzü çok iki bankanın konuşma komitesinde fariza alabilmesine ait hükümranlık kalkınma ve envestisman bankalarının istişare komitelerindeki üyelikler için uygulanmaz.”

Tebliğ, zaman itibarıyla yürürlüğe girdi.

Share: