Ulu Önder Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde merbutiyet, çekinmek ve hasretle anıyoruz

Zaman, Milli Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ad ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü. Biz de Haberler.com ailesi kendisine, Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ü özlenti ve minnetle anıyoruz.

ANITKABİR VE DOLMABAHÇE’YE AKIN EDECEKLER

1938 yılının 10 Kasım’ında kaybettiğimiz Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk, seçkin sene olduğu kabilinden bu yıl da balaban ayrımsız heyecan ve kardeş kardeş anılacak. Anıtkabir ziyaretçileriyle buluşacak. Gelişigüzel sene olduğu kadar bu yıl üstelik binlerce vatandaşlar, ellerinde bayraklarıyla Atatürk’nam hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na akın edecek.

09.05’TE MALTALIK DURACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maskeli ve mesafeli namına hatır alınacağı Dolmabahçe Sarayı’nda saatler 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’ad odasında resmi tören düzenlenecek.

ANITKABİR’DE İLK TÖREN

Anıtkabir’deki ilk merasim Reisicumhur Recep Erdoğan’ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45’te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak ve “ti” borusunun çalınmasıyla iki dakikalık korku duruşunda bulunulacak.

CENAZE ALBÜMÜ MEVHUM ORTAMDA ZİYARETE SUNULDU

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Şişman Alemdar Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün vefatının peşi sıra İstanbul ve Ankara’de planlı cenaze töreninde çekilen fotoğraflardan oluşan cenaze albümü mevhum ortamda ziyaret edilebilecek. Milli Katalog arşivinde yer alan “Ebedi Şefimiz Atatürk’ad İstanbul ve Ankara’daki Cenaze Merasimi Albümü”nün tahminî 2 almanak restorasyon süreci tamamlandı. Milli Katalog Restorasyon ve Konservasyon laboratuvarında planlı himmet kapsamında albümün kap derisi ve dolay kapak üzerindeki yazıları rötuşlandı, sırtçı sayfalar değiştirildi, fotoğraflar onarıldı. Ata’nın akıbet yolculuğuna ilişkin 800 fotoğraftan oluşan resimlik için Milli Kütüphanenin internet sitesinde sanal sergi hazırlandı.

“İNSANLIK BALABAN EVLADINI KAYBETTİ”

Gazeteler 10 Teşrinisani 1938 haset, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Celil Alemdar Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün ölümüne duyulan üzüntüyü manşetlere taşıdı. Türk basını bildirme hazin manşetlerini o periyot attı. Millî gazeteler yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata’nın ahiret yolculuğu haberini okurlarına duyurdu. Atatürk’nam ebediyete irtihalini, Budun Gazetesi, “Kurtarıcını ve Yeryüzü Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol”, Tan Gazetesi , “Babamızı Kaybettik”, Cumhuriyet Altını Gazetesi, “Atatürkümüzü Kaybettik”, Çağ Gazetesi: “Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol”, Son Defa Gazetesi: “Türk Milleti Celil Şefini, İnsanlık Şişman Evladını Kaybetti” manşetleriyle haberleştirdi.

10 KASIM ATATÜRK’Ü IHTIFAL GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI

1938 yılı 10 Teşrinisani günü saat 9’u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o ahit muhtelif etkinliklerle anılır. 10-16 Teşrinisani haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk’ad konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk’le ilişik filmlerin gösterildiği hafta adına kutlanır. Atatürk’ün aramızdan ayrılığı bölüm, Anıtkabir konuşma edilir, Ankara’birlikte resmi merasim yapılır. Seçme 10 Kasım’da Türkiye’dahi dirim durur ve bayraklar yarıya indirilir.

MÜCADELE VE BAŞARIYLA SABIK HANAY

Balaban Alemdar Atatürk, 1881’da Selanik’te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım’ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Koruyan Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, elan sonradan babası Uca Gönül Koca’nin isteği üzerine geçtiği Şemsi Mevla Mektebinde ilkokulu tamamladı.

Ortaokul eğitimi amacıyla gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden öz isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü. Bu okulda hesap öğretmenliği fail Yüzbaşı Mustafa Mevla, Atatürk’ü sınıftaki gayrı “Mustafa”lardan yapmak için faik çaplı öğrencisine ikinci insan adına “Eksiksizlik” ismini verdi.

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten bilahare Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu. Askeri öğreniminin yanında ecnebi açacak eğitimi de düzlük Atatürk, yazları mezun döndüğü Selanik’te Frenkçe dersleri aldı. Elan sonraları İstanbul’a gelerek 1899’bile girdiği Savaş Okulunu 1902’birlikte teğmen rütbesiyle tümleç Atatürk, Savaş Akademisinden de 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle çıkışlı oldu.

Atatürk, kurmaylık stajı için 1905’te Şam’birlikte 5. Kalaba emrine atandı. Suriye bölgesindeki yüksek hizmetleri dolayısıyla Beşinci Rütbe’den Mecidi Nişanı verilen Atatürk, 1907’üstelik merkezi Makedonya’nın Keşişhane şehrinde bulunan 3. Kalaba Karargahı’na atandı. Atatürk, 3. Cıvıl Cıvıl Karargahı’nın Selanik’teki erkânıharp şubesinde görevlendirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Manastır ve Selanik’te görevliyken 1909’bile İstanbul’daki 31 Mart Vakası’nı bastıran Cereyan Ordusu’nda fariza yaptı. 1910’üstelik Arnavutluk’taki isyanı bastırmak üzere düzenlenen harekatta da görevlendirilen Atatürk, İtalya’nın 1911’de Trablusgarp’a leşker çıkarması konusunda Tobruk’a gönderildi. Tobruk ve Derne’de Türk kuvvetlerini başarıyla yönettikten bilahare binbaşı rütbesiyle 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşı’na katılan Atatürk, Edirne’yi Bulgaristan’dan izansız kayran kolorduda görev yaptı.

ANAFARTALAR KAHRAMANI

Atatürk, 1913’te Sofya’bile ataşeliğe atandı. Ataşe namına görev yaptığı sırada Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üstüne Atatürk, Başkumandanlık Vekaleti’ne başvurma ederek cephede fariza ahzetmek istedi. Namına “Sizin amacıyla orduda temas devir aynı görev vardır. Fakat Sofya Ataşemiliterliğini daha oylumlu gördüğümüzden sizi orada bırakıyoruz.” cevabının verilmesi konusunda Büyük Önder, Başkumandan Vekili Enver Vakarlı’ya şu mektubu yazdı:

“Vatanın müdafaasına ilgilendiren etkin vazifelerden daha önemli ve heybetli aynı işlev olanaksız. Arkadaşlarım savaşma cephelerinde, keskin hatlarında bulunurken ego, Sofya’da ataşemiliterlik yapamam. Eğer birinci sınıf subay başlamak liyakatinden mahrumsam, kanaatiniz bu ise lütfen bariz söyleyiniz.”

Bunun konusunda Atatürk, 1915’te Esat Vakarlı komutasındaki 3. Kolordu’ya sadık Tekirdağ’üstelik oluşturulacak 19’uncu Parti Komutanlığına atandı. Gelibolu Yarımadası’na er çıkaran ve Conkbayırı’na ilerleyen antagonist birlikleri Atatürk’ad komutasındaki 19’uncu Parti kuvvetlerinin taarruzuyla kafasız çekildi. Atatürk, “Anafartalar Kahramanı” namına nam kazandı.

Atatürk, Conkbayırı taarruzu sırasında göğsüne huruç eden şarapnel parçasının cebindeki saati parçalayarak dönmesi sonucu özgür benzeri ölümden kurtuldu. Doğu Cephesi’nde 16’ncı Kolordu Komutanlığına atanan Atatürk, 1916’üstelik Moskof saldırılarını durdurarak Bitlis ve Muş’u düşmandan geri aldı ve bu cephede generalliğe tefeyyüz etti. 1917’bile Filistin ve Suriye’üstelik memur 7’nci Kalaba Komutanlığına atanan Atatürk, tıpkı yıl Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya giderek Alman Genel Karargahı ve Alman kavga cephelerinde incelemelerde bulundu.

1918’birlikte yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7’nci Cıvıl Cıvıl Komutanıyken, Bir Numara Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Mütareke Antlaşması’ndan sonradan İstanbul’a döndü. Ülkeyi düşman işgalinden çevirmek amacını adsız sansız tutarga, Cıvıl Cıvıl Müfettişliği görevi ile İstanbul’dan ayrıldı.

“CAMIZ VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ”

Karadeniz marifetiyle 19 Mayıs 1919’birlikte Samsun’a sâdır Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919’birlikte Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Türk milletine, “Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması için Sivas’ta aynı kongre toplanacağını” bildirdi.

Ayrıca Osmanlı Hükümetinin verdiği görevden ve askerlikten ricat ederek, 23 Orak Ayı 1919’üstelik Erzurum’dahi, 4 Ilkgüz 1919’üstelik Sivas’ta toplanan kongrelerin başkanlığını yaptı. Bu kongrelerde, “Antagonist işgaline karşı milletin vatanı savunacağı, bu amaçla arızi ayrımsız hükümetin kurulacağı ve aynı milli meclisin toplanacağı, camiz ve himayenin kabul edilmeyeceği” kararları alındı ve açıklandı. Türkiye Nazik Millet Meclisi (TBMM), onun çabalarıyla 23 Nisan 1920’üstelik Ankara’üstelik tarihi görevine başladı. Mustafa Kemal Atatürk, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi.

TBMM açılmadan 17 çağ evvel, 6 Nisan 1920’da, Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün talimatıyla Anadolu Ajansı (AA) kuruldu. “Türkiye’nin sesini dünyaya açıklamak” amacıyla kurulan AA, TBMM’nin çıkardığı önceki yasaları duyurdu, Milli Mücadele’nin ve Kurtuluş Savaşı’nın herhangi bir aşamasına şahitlik etti.

TBMM açılarak milli tıpkısı hükümet kurulmasına rağmen Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri ortada 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması imzalandı. Balaban Önder Atatürk, United Telegraph gazetesi muhabirine yaptığı açıklamada, Sevr Antlaşması’nı tanımadıklarını vurgulayarak, “Politik, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı imhaya ve neticede can hakkımızı inkara ve kaldırmaya yöneltilmiş Sevr Antlaşması bizce mevcut değildir.” ifadelerini kullandı. TBMM yoluyla Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri ortada imzalanan Sevr Antlaşması’nın akseptans edilmediği dünyaya duyuruldu.

MAREŞAL RÜTBESİ VE “GAZİ” UNVANI

İtilaf Devletleri’nin sayesinde İzmir’i karışma fail Yunan kuvvetlerinin ilerlemesi, 1921’dahi Bir Numara ve İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu. Palikarya ordusunun 23 Ağustos 1921’birlikte yeniden saldırı etmesiyle Sakarya Meydan Muharebesi başladı. Atatürk, birliklere, “Savunma hattı yoktur, defans sathı vardır. O satıh hep vatandır. Vatanın rastgele karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emrini verdi.

Palikarya ordusu bozguna uğratılarak, Serdar Mustafa Kemal Vakarlı’nın yönettiği Türk ordusu, Sakarya Meydan Savaşı’ni zaferle sonuçlandırdı. 22 bölüm süren bu savaşta Yunan ordusu gösterişli kayıplara uğratıldı. Bu galibiyet dolayısıyla Mustafa Eksiksizlik Atatürk’e, TBMM yoluyla “Müşir” rütbesi ve “Gazi” unvanı verildi.

Sakarya Zaferi’nin peşi sıra 13 Teşrinievvel 1921’dahi Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması, 20 Ilk Teşrin 1921’birlikte Fransızlarla Hatay haricinde bugünkü Türkiye sınırının çizildiği Ankara Antlaşması imzalandı. Atatürk’ün komutanlığında Türk ordusu, vatanı düşman işgalinden yetişmek amacıyla 26 Ağustos 1922’de cebin saldırıya geçerek Nazik Taarruz’u başlattı.

Mustafa Kemal Rabıtalı’nın yönettiği 30 Ağustos 1922’deki Dumlupınar (Başkumandan) Meydan Savaşı’nde Türk ordusu, Yunan ordusunun iri kısmını bulunmayan etti. Bozguna uğrayarak kaçan düşman kuvvetlerini izleyen Türk ordusu, 9 Eylül 1922’dahi İzmir’e girdi. Anadolu’yu düşman istilasından kurtaran şişman askeri zaferlerin ardından 11 Ekim 1922’da Mudanya Bırakışma Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildi.

İsmet İnönü başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya beyninde 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalandı. Şişman Alemdar, Lozan Antlaşması’na ilgilendiren, “Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine, asırlardan beri mücehhez ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı zannedilmiş iri tıpkı suikastın yıkılışını rapor bedel tıpkı vesikadır.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK CUMHURBAŞKANI

Kurtuluş Savaşı’nın peşi sıra TBMM marifetiyle 29 Ilk Teşrin 1923’te Cumhuriyet ilan edilirken, Mustafa Eksiksizlik Atatürk da Reisicumhur seçildi. 1938’dahi ölümüne çatışma arka arkaya 4 kere Cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi sunu mufassal süre yürüteç Cumhur Reisi oldu. Cumhur Reisi Mustafa Kemal Atatürk’e 14 Haziran 1926’dahi İzmir’birlikte yapılması planlanan suikast girişimi engellendi. Elebaşları İzmir’da tutuklandı. Büyük Önder, suikast girişimine ilişik Rum Ajansına yaptığı açıklamada, “Kilolu girişimin benim şahsımdan artış şerif Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna kararsızlık yoktur. Benim çurçur vücudum tıpkı gün elbette yer olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet kalımlı kalacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal’e, 24 Son Teşrin 1934’te 2587 sayılı Kanunla “Atatürk” soyadı verildi ve bu soyadının ağyar vasıtasıyla kullanılması yasaklandı. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve acun tarihine adını kızıl harflerle yazdıran Mustafa Eksiksizlik Atatürk, 10 Son Teşrin 1938’birlikte 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı’nda saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu.

Share: