TCMB: 2. çeyrekte bankalar güven standartlarını sıkılaştırdı

TCMB, bankaların 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile üçüncü çeyreğine ilgilendiren beklentilerini içeren Vezneci Kredileri Heves Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, 2022 yılının ikinci çeyreğinde, bankaların genel namına işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görüldü. Ast kırılımlar incelendiğinde, kısa vadeli kredilere muteber standartlarda relaks gözlenirken, farklı işletme yüreklilik türlerinde sıkılaşma olduğu gözlendi.

Soruşturma sonuçları şu şekilde oluştu:

“2022 yılının üçüncü çeyreği amacıyla bankaların beklentisi, pespaye ve itidalli ölçekli işletmelere sunulan krediler ile güdük vadeli krediler dışında farklı pres emniyet türlerinde standartların sıkılaşacağı yönündedir. Ferdî krediler üzere standartların cemi itimat türlerinde sıkılaştırıldığı gözlenmektedir. 2022 yılının üçüncü çeyreği için ise bankaların beklentisi, bütün bireysel kredilere muteber standartların benzeri kalacağı yönündedir

Anket sonuçları yüreklilik talebi açısından incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yabancı mülk cinsinden açılan kredilere olan talepte azalış gözlenirken, değişik birlik pres emniyet türlerinde talepte çoğalma olduğu görülmektedir. 2022 yılının üçüncü çeyreği için ümit, yabancı para cinsinden açılan kredi türünde talebin azalmaya, diğer pres emniyet türlerinde talebin artmaya devam edeceği yönündedir. Yılın ikinci çeyreğinde, mecmu ferdî kredi türlerinde talepte artım olduğu gözlenmektedir. 2022 yılının üçüncü çeyreği üzere beklenti, kül bireysel güven türlerinde talebin azalacağı yönündedir.

Bankaların kaynak mizan imkânlarının gelişimi incelendiğinde; 2022 yılının ikinci çeyreğinde dar içi fonlama koşullarının sıkılaşmaya başladığı, ensiz dışı fonlama koşullarının ise sıkılaşmaya bitmeme ettiği görülmektedir. Yılın üçüncü çeyreği üzere ümit, ev içi fonlama ve sınırlı dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın devam edeceği yönündedir.”

TCMB, döviz encümen oranını artırdı

 

TCMB rezervlerinde artış

 

TCMB piyasayı 49 milyar TL fonladı

 

Bireysel cesaret kullanan can sayısı 26 milyonu aştı

 

Bankalardan kredide sıkışmaya almaç beyanı çözümü

 

Share: