Sevda Erdan Tığ: Hoppadak Güzeşte Yıl Fakirlik Nedeniyle 14-17 Yaş Ortada 676 Bin Çocuk Okula Idraksiz Dönememiş

CHP İzmir Saylav Amor Erdan Tığ, “Vakit Kaybetmeden güzeşte yıl, yetersizlik nedeniyle 14-17 yaş beyninde 676 bin çocuk okula dümbelek dönememiş. Çocukluklarını yaşayamadan, eğitim hakları da ellerinden alınan bu çocukları esasen, ivedilikle eğitim bilimi hayatını kazandırmalıyız” dedi.

Sevda Erdan Kılıç, okula gidemeyen çocuklar hakkında Milli Terbiye Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Tığ, önergesinde şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 terbiye ve talim yılına ilişkin örgün eğitim istatistiklerini açıklamıştır. Buna göre; 4 fazlalık 4 pozitif 4 eğitim bilimi modelinin uygulanmaya başlamasından bu yana ilkokul düzeyinde okullaşma oranı yüzdelik 98,9’dan yüzde 93,16’ya, ortaokul düzeyinde okullaşma oranı yüzdelik 93,1’den yüzde 89,84’e gerilemiş, lise düzeyinde ise okullaşma oranı yüzdelik 67,37’den yüzdelik 89,67’ye yükselmiştir. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim mecburi eğitim kapsamında olmasına karşın okullaşma oranının yüzde 100 olmadığı görülmektedir.

TÜİK verilerine göre; 5-9 yaş grubunda 6 milyon 624 bin, 10-14 gözyaşı grubunda 6 milyon 438 bin, 15-17 yaş grubunda ise 3 milyon 762 bin yavru bulunmaktadır. Bu gözyaşı grupları ile okullaşma oranları kıyaslandığı antlaşma; beş düzeyinde 453 bin, ortaokul düzeyinde 654 bin, ortaöğretim düzeyinde ise 388 bin doğmak amacıyla toplamda 1 milyon 495 bin çocuğun okula gitmediği anlaşılmaktadır. Bu sayıya meydanda öğretimdeki 1 milyon 566 bin ile mesleksel eğitimdeki 520 bin bala da eklenince örgün eğitimde sıfır bütün öğrenci sayısının 3 milyon 581 bine yükseldiği, sığınmacı çocuklar dahi eklenince ekol çağında kâin kestirmece 4 milyon çocuğun okula gidemediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Çocukların örgün eğitime gitmemesinin, bala evliliklerin artmasına ve çocuk işçiliğine nöbet açtığı ifade edilmektedir.”

Aşk Erdan Tığ, konuya ilişkin zaman yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“TOPLAMDA 1 MİLYON 495 BİN ÇOCUĞUMUZ OKULA GİDEMİYOR”

“TÜİK verilerine bakarak, ülkemizde 5-17 gözyaşı grubunda 18 milyon 824 bin çocuk bulunmaktadır. Bu gözyaşı grubu ile okullaşma oranlarını kıyasladığımız devir şiddetli ayrımsız tabela ile yüz yüze kalıyoruz. Toplamda 1 milyon 495 bin çocuğumuz okula gidemiyor. 1 milyon 566 bin bala bile bariz öğretim okuluna her an eğitim hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bu çocuklarımız nerede ve neden okula gidemiyor? Bakanlığın bu konuyla ilişkin güç tıpkısı mesai başlatması gerekiyor. Ancak okula gitmeyen bu çocukları bulma konusunda Bakanlığın tıpkısı çabasını üstelik düpedüz göremiyoruz. Maddi yetersizliklerden kontekst harıldamak zorunda olan bu çocukları berberlerde, kuaförlerde, sanayide, ekincilik alanlarında ya dahi tarikat kurslarında bulabilirler.

“OKULA GİDENLER İSE AÇ GİDİP AÇ DÖNÜYOR”

Bu dallar, iktidarın yarattığı kazançlı buhranda ailelerini korumak üzere hizmet etmek zorunda kalıyorlar evet üstelik tarikat kurslarının pençesine düşüyorlar. Okula gidenler ise aç gidip aç dönüyor. Ailelerin maddesel gelirlerinin çocuklarına ehliyetli azık takviyesi yapacak düzeyde olmadığını bütün beraber görüyoruz. Bugün 4 kişilik benzeri ailenin açlık sınırı 7 bin 245 teklik. Yokluk sınırı ise 23 bin 600 liralık oldu. Kestirmece yüzdelik 50’si minimum ücretle geçinmeye müteharrik ailelerin çocuklarına gür tıpkı eğitim hayatı, ehliyetli besin terazi imkanı üstelik ortadan kalkmış durumda. Bunun sorumlusu bittabi ki bu aileler değil. Bunun sorumlusu, ekonomiyi yaz-gri tahtasına çeviren bu iktidardır. Bunun sorumlusu, köy okullarını kapatarak taşımalı sisteme dönen bu iktidardır. Hemen güzeşte sene, yoksulluk zımnında 14-17 yaş arasında 676 bin çocuk okula idraksiz dönememiş. Çocukluklarını yaşayamadan, terbiye hakları üstelik ellerinden alınan bu çocukları yeniden, ivedilikle terbiye hayatını kazandırmalıyız.”

Sevda Erdan Tığ, önergesinde Icra Vekili Özer’e şu soruları yöneltti:

” Türkiye’de eğitim bilimi çağındaki bala sayısı kaçtır? Bu çocuklardan kaçının zorunlu olan 4 zait 4 fazlalık 4 yetişek sisteminde kaydı yapılmıştır, kaçının yapılmamıştır? Bunun illere göre dağılımı nasıldır? Eğitimden ayrılan çocukların cinsiyet ve yaş dağılımı nedir?

Okul çağındaki çocukların illet okula gitmediği üzerine benzeri mesai mamul mıdır? Yapıldı ise sonucu hangi olmuştur? Yapılmadı ise yapılması düşünülmekte midir?

Okula başlayan çocukların neden okulu bıraktığı üstüne benzeri emek mamul mıdır? Yapıldı ise sonucu hangi olmuştur? Yapılmadı ise yapılması düşünülmekte midir?

Eğitimden ayrılan çocukların illere bakarak dağılımı nedir? Eğitimden ayrılan çocukların eşey ve yaş dağılımı nedir?

Ekonomik nedenlerle terbiye hayatına devam edemeyen çocuklara Bakanlığınız veya hükümet marifetiyle okula devam edebilmesi üzere maddi yardım yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa yardım miktarı yıllara göre hangi kadardır?

Okul çağındaki çocukların tıpkı aha çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa kaç çocuğun hangi sektörde çalıştığı tayin edilmiş midir?

Kız ve ayvaz bala adına değişik belirtmek kaydıyla serencam aynı yılda meslek çağındaki birçok çocuk evlenmiştir? Meslek çağındaki çocuğun sunma çokça ve sunu birkaç evlilik yaptığı il hangisidir?

Okula gitmesi gerekirken gidemeyip evlenen kaç kız çocuğu esas olmuştur?”



Share: