Melik Aran: Tarımdaki hikayeyi teknolojiyle değiştirebiliriz

Türkiye İş Bankası’nın Dünya Gazetesi işbirliğiyle 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği İş’le Buluşmalar Toplantısı’nın 44.’sü İzmir’dahi gerçekleştirildi.

“Tarımda teknoloji ve sürdürülebilirlik” konulu toplantının açılışında Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Melik Aran’ın yanında İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Yiğitlik ve Veli Bölgesi Endüstri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar birer müracaat yaptı.

Dünya Gazetesi Umumi Heyet Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde düzenlenen açılışın arkası sıra; Türkiye’üstelik tarım sektörüyle ait değişik kesimlerden temsilcilerin (Gailesiz Süt ve Benzen ürünleri Yönetici Ortağı Tasavvur Bolat, İş Bankası Tarım Bankacılığı Müdürü Asalet Akıner, TTGV Istif Ekincilik Kayırıcı Başkanı Erek Salih, Acun Gazetesi Tarım Yazarı Uca Ekber Saika ve BloombergHT Tarım Editörü İrfan Donat) katılımıyla ayrımsız de siyasal gerçekleştirildi.

“Tarımı, mühim rüçhan alanlarımızın yeryüzü üzerine koyuyoruz”

Kağan Aran, toplantıda yaptığı konuşmada, bu sabahleyin Manisa Saruhanlı’birlikte bankanın evvel ekincilik önsezi şubesini açtıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Tarımı, önemli öncelikli alanlarımızın en konusunda koyuyoruz. Zira bazı kavramlar vardır kim hangi büyüklüğünde konuşursak konuşalım, bu kavramın içi doldurulmadıkça, konkre fiillerle, eylemlerle hareket yapmadıkça haddinden fazla üstelik büyük katkısı olamıyor. Mevki olarak tarımın önemini, bizler amacıyla hangi büyüklüğünde nazik ve önemli olduğunu bilcümle konuşuyoruz. Ancak bunun hakkını vermede, bu alanda farklı tıpkısı yere hulul konusunda muhteşem eksiklikler olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bundan sonra tarımda birlikte elimizi taşın altına koyarak, sektörde gördüğümüz eksikliklerin giderilmesi, bazı sorunların aşılması ve tarımda farklı aynı hikâyenin yazılması için sonuç evre etkili ve etkili bir İş Bankası göreceksiniz.”

Türkiye’nin tıpkısı tarım ülkesi olma konusunda büyük aynı potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Aran, bu fırsatın gani değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekincilik arazilerinin ve çiftçilerin azaldığına özen çeken Aran, tarımla uğraşmanın değme sabık bölüm haddinden fazla henüz baskı ve kuvvet ağıl geldiğini ifade etti. Aran, “Tarımda mergup tekmil girdilerin fiyatlarının arttığı bir ortamda bütün oyuncular, küsurat fiyatlara rağmen eşit arttırmakla arttırmamak arasında kalıyor. Çiftçiler, harcadığından daha az kazanması nedeniyle tıpkı ahir yılı zahir geçirebileceğini düşünüyor” dedi.

“Yekpare zorluklara karşın tarım, akan aşkın veren nadir sektörlerden biri”

Tamam zorluklara rağmen Türkiye’dahi tarım sektörünün halen cari aşkın veren bulunmaz sektörlerden biri olduğunun altını çizen Aran, sektörün 2021 yılında 22,9 bilyon dolarlık ihracatı ve 17,2 milyar dolarlık ithalatıyla 5,7 milyar dolar akan fazla verdiğini aktardı. Tarımın GSYİH içindeki payının 2011 yılında %8,2 iken 2021’da %5,6’ya düştüğüne meni eden Aran, 2021 yılında Türkiye’bile GSYİH’nın %11 büyüdüğünü fakat tarımın %2,2 küçüldüğünü söyledi.

Melik Aran, “Tarımda sağlam haddinden fazla molekül söylüyoruz, takatli çokça vaatte bulunuyoruz. Ama sonuçlar, tarımda kesinlikle çok henüz fazlasının yapılması gerektiğini gösteriyor” diye niteleyerek konuştu. Etraflı yıllardır açık ayrımsız ekincilik politikasının oluşturulması ve uygulanmasından bahsedildiğini rapor fail Aran, 9. ve 10. kalkınma planındaki tarım politikasında yazılanların aslında hangi yapılması gerektiğini net ayrımsız şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Aran, “Ne yapılacağını ortaya koyduktan bilahare ika, yapılanı izleme ika ve ona eklenmiş üzerine biraz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

“Hedeflerin hangi büyüklüğünde tutturulduğu üstüne bunaltıcı aleniyet ikmal etmeliyiz”

9. kalkınma planında tarım politikasının besin güvenliğinin sağlanması, natürel kaynakların sürdürülebilir kullanımı, birleştirme ve rekabet gücü erdemli benzeri zirai yapının oluşturulmasını içerdiğini anlatan Aran, 10. kalkınma planında bile toplumun tam ve dengeli beslenmesini esas düz, ileri teknolojilere dayalı, altyapı sorunları çözgün, örgütlülüğü ve verimliliği faziletkâr, aktif ve tilmiz dair üretim yapısıyla arsıulusal rekabet gücü kalık, katıksız kaynakları sürdürülebilir kullanan tıpkı ekincilik sektörünün oluşturulmasını içerdiğini anımsattı. Aran, “Bu metinlerde haddinden fazla beş altı kem bulursunuz. Zira bunlar oluşturulurken sektörün bütün oyuncularından, yıllarını bu konuya vermiş kişilerden düşün alınıyor. Bu yöntem oluşturulduktan sonradan hayata kuşkusuz geçirildiği, hedeflerin hangi büyüklüğünde tutturulduğu konusunda sonuç kademe ciddi mesafeler ikmal etmemiz ve aynı bando şeyleri değiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Aran, İş Bankası bünyesinde ekincilik bankacılığından sorumlu, ait politikaların hayata geçirilmesi konusunda finans sektörünün konusunda düşen sorumluluklar varsa bunları mucibince hesabına getirmeyi amaçlayan tarım bankacılığı ekibini oluşturduklarını söyledi.

Tarım, teknoloji ve finansı birleştirmek amacıyla tarımsal teknolojilerde doğurucu, girişimci gücünü eksiltmek talip girişimleri uydurmak, görmek, onları çiftçilerle buluşturmak için Workup Agri adıyla ayrımsız tesri programı hayata geçirdiklerini hatırlatan Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burada hele uygulayım bilimi aracılığıyla, girdi maliyetleriyle istihsal verimliliği konusundaki dengeyi değiştirmeyi amaçlıyoruz. Tığ şayet tarımda tıpkısı şeyleri değişmek istiyorsak, çiftçimizin tarım yaparak kar edebilmesi gerekiyor. Daha birkaç maliyetle henüz faziletli verimlilikte üretebilmesi ve rekabetçi tıpkısı ortamda ürününü satabilmesi gerekiyor. Teknolojinin değdiği zirai üretim alanları derhâl artıyor. Teknolojinin desteğiyle tarımdaki hikâyeyi değiştirebileceğimize inanıyorum.”

“Hikâyeyi değiştirecek beyinleri çiftçilerimizle buluşturmak ödevimiz”

Tarımın doğal risklerden etkilenmeye sonuç etap yıldızlı olduğuna ilgi calip Aran, doğa olaylarının, abuhava değişikliğiyle bu arada kuraklığın, yağışların, dolunun, sellerin zirai üretimi kontra etkilemesinin önüne güzeşte çözümlerin daha hayata geçirilmediğini söyledi. Aran, “Bu konuda hikâyeyi değiştirmeye aday ne büyüklüğünde us varsa, onların ürettiklerini alıp çiftçilerimizle buluşturmak bizim ödevimizdir. Tacil programlarının bu konuda haddinden fazla bulunmaz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bankanın tarım ihtisas şubesinde çiftçileri teknolojileri üretenlerle buluşturacak değişik finansman yöntemlerini ve mali araçları sunacaklarını anlatan Aran, ister mülk harcama periyotları gerekse sağlık elde etme şekliyle anadan görme yaklaşımlarla tarımın ihtiyaçlarını karşılamanın tahakküm olduğunu, bunun amacıyla finansal işaret ve hizmetler geliştirmek gerektiğini söyledi.

“Ülke kalkınmasıyla tarımdaki kalkınmayı koşut götürmeliyiz”

Melik Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ayrımsız kez şunun altını çizelim; ekonomik kendisine mebzul benzeri seviyeye gelmezsek, finansal adına kalkınmamızı, milli gelirimizi artırmayı başaramazsak tarımda ekonomideki sonuçtan henüz öte tıpkısı sonuç alamayız. Tarımda fakat ekonomideki iyileşmemiz büyüklüğünde ilerleyebiliriz. Türkiye’nin ekonomisi anlaşılan tıpkısı eşiği geçmezse, yaşama başı milli gelirimiz galiba bire bir seviyenin üstüne çıkmazsa tarımda özlük başımıza bire bir anlatı yazamayız. O yüzden ülkemizin kalkınmasıyla tarımdaki kalkınmayı koşut götürmeliyiz. Biz bu konuda üzerimize hangi sorumluluklar düşüyorsa, bu sorumlulukları namına getirmeye hazırız. Tam bu konjonktürde, bu şartlarda tığ bilcümle bunları yapmaya hazırken, etrafımızda yaşadığımız gelişmeler ise bu konuyu çokça henüz hızlı çözmemiz gerektiğini ve çok elan yaşamsal tıpkı şekilde ele almamız gerektiğini gösteriyor.”

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın gerçekte besin güvenliğinin ve bu konuda yalnız başına yetebilmenin hangi büyüklüğünde koskocaman olduğunu bire bir yol daha ortaya koyduğuna özen calip Aran, şöyle konuştu: “Sahiden bu savaşla alay malay, Rusya özellikle görünmek için Hindistan ve bazı ülkelerin hububat ihracatına koydukları yasakla tam dünya şu anda kocaman bire bir azık krizini, azık felaketini tartışıyor. Umuyorum dünya bire bir azık felaketiyle, şümullü ayrımsız krizle karşılaşmadan biz Türkiye’deki bilcümle kurumlar, kuruluşlar, bu konuya dilek verenler, büyüklük ve hür teşebbüs el ele alay malay bu zorlukların üzerinden geliriz, hızlı hızlı sorunlarımızı aşarız. Amma bunlar bire bir günde aşılacak, bugün konuşulup yarına düzeltilecek mesail değil. Banka kendisine filhakika hiçbir konuya hakeza yaklaşmıyoruz. Elimizi taşın altına koyduğumuz her konuya detaylı vadeli bakıyoruz. Sonuçlarını dahi 5, 10, 15 almanak periyotlarla beraber aldığımızı ve bu aldığımız sonuçların de Banka ölçeğinde değil, Türkiye ölçeğinde olduğunu vurgulamak istiyorum. Nedeniyle biz Türkiye’dahi tarım bankacılığı üstüne ayrımlı bir hikâye yazılması amacıyla yola çıktık. Bugün açılışını yaptığımız evvel ekincilik ihtisas şubemizin bir milat olduğunu düşünüyorum.“

“İklim değişikliğiyle savaş eden üreticiler yüksek enflasyonla da yüz yüze”

Türkiye İş Bankası Umum Müdür Yardımcısı İzlem Fazilet bile Türkiye’nin çok mefret ayrımsız tarımsal ilk teşrin alanları bulunduğunu, fakat bu alanların endüstrileşme ile bu arada ihmal edildiğini söyledi.

Üreticilerin bire bir yandan bulunan tarım alanını verimli sarmak konusunda iklim değişikliyle uğraş ederken, ayrıksı yandan birlikte faziletkâr enflasyonun tarımsal girdi fiyatlarında defa açtığı artışla karşı karşıya kaldığını belirten İzlem Yiğitlik, şöyle konuştu: “Alelhusus tezek ve kimyasal girdilerde ağırbaşlı, çiftçinin karşılamakta haddinden fazla zorlandığı artışlar bahis konusu. Bu, yönetilmesi haddinden fazla kilolu ayrımsız çoğalma… Bunun içinde iklim değişikliğinin yarattığı etkiler, pandeminin artırdığı maliyetler, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı faktörler var. Amma bunun yanı sıra yaşadığımız seviye şoklarının birlikte etkisi var. Bunun aynı kısmını yönetebiliriz. Ayrımsız kısmı ise hala önemli bir maliyet kalemi kendisine karşımızda… O antlaşma ülke, kurumlar ve erat kendisine çiftçilerimizle kardeşlik içre yönetemediğimiz alanları mümkün olduğunca yönetebilir, feyiz artışı sağlayacak alanları henüz kararlı aynı arkaç getirebiliriz. Burada birlikte el göstericimiz bilim olacak. Bunu Vezneci adına çok önemsiyoruz. Teknolojiyi bundan sonra tarımın içine pekiştirmek, bunu yaparken ziraat fakülteleriyle iş birliği beğenmek, oradaki öğrencilere tarım bankacılığını belletmek, bir anda çiftçilerimizi yakından itaat etmek makro. Bugün açtığımız ekincilik kalp şubesinde olduğu gibi onlara hangi büyüklüğünde mümasil olduğumuzu sezdirmek, çiftçilerimizin verimini artıracak, değme alanda onlarla birlikte cereyan edeceğimizi onlara anlatabilmek da yüce kazanımlarımız olacak.”

Tüccar, esnaf ve çiftçiler görüntülü görüşmeyle İş Bankası müşterisi olabiliyor

 

Workup ve Workup Agri Girişimcilik Programları’ndan 11 hamle çıkışlı oldu

 

İş Bankası’ndan 100. Maraba Buluşması

 

Share: