Kırşehir Belediyesi’nden Dünya Hayvanları Himaye Günü’nde Farkındalık Çalışması

4 Ekim Acun Hayvanları Dulda Günü nedeniyle Kırşehir Belediyesi Baytar İşleri Müdürlüğü’nü musahabe fail öğrencilere, çalışmalar karşı bilgi verildi.

Dünya Hayvanları Esirgeme Günü kapsamında öğrencilerin Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ziyaretine zevcelik fail Şehremaneti Başbuğ Vekili Osman Uçan ve Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, öğrencilerle dostça etti, hayvanların vakit kaybetmeden bire bir dönüş değil, herhangi bir dönüş korunmaya ihtiyacı olduğunu anlattı.

Damla Gönüllülük Hareketi katılımcıları üstelik Acun Hayvanları Dulda Günü zımnında Baytar İşleri Müdürlüğü’nü ülfet ederek çalışmalar için bilgelik aldı.

Şehremaneti Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

“Birlikte yaşadığımız, aynı havayı soluyup bir duyguları hissettiğimiz, seçme biri kendine has yaşam biçimlerine eş milyonlarca zümre hayvanı arkalamak; evrende insanlardan ayrıksı canlılar olduğunu derk etmek, onların dirim alanlarına engelleme etmemek, güç hakkına tevakki etmek tatmak hepimizin görevidir.

Hayvanlara yönelik çabukluk eylemlerinin Türk Ukubet Yasası kapsamına alınarak değerlendirilmesi, cemi şehirlerde hayvan bakımevlerinin açılması, cemi sokak hayvanlarının pusat altına alınması ve yerli efsanevi ticareti eden mağazalara yeni tensikat getirilmesi hayvan hakları açısından rüçhan görev adına önümüzde durmaktadır.

UNESCO marifetiyle zar edilen Efsanevi Hakları Cihanşümul Bildirgesi’nde belirtilen standartların şehrimizde de bilge kılınması, kamu sağlığı ve güvenliği ile cümle canlıların dirim haklarının bir denge içerisinde korunması için çalışmalarımız devam edecektir.

Efsanevi Hakları ve onların dirim standartlarının iyileştirilmesi kapsamında Kırşehir Belediyesi yerine bütün 2.600 metrekare üstüne yaptığımız izan projemizle özellikle köpeklerin sosyalleşmesine müteveccih bire bir çalışmayı tamamlayarak hayata geçirdik.

Yaşam dostu hayvanların tıpkı günle değil bilcümle günler sahiplenilerek korunması hepimizin insanlık görevidir.”

Share: