Hürrem Sultan Vakfı kuruldu

Hürrem Melik Teavün ve El Birliği Vakfı kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Evkaf Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına bakarak vakıf, Fuat İbrahimoğlu yoluyla Bilecik’te kuruldu.

Mal varlığı akça 90 bin lira olan vakfın amacı şöyle sıralandı:

” Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altında bulunmuş yerlerde insanlığa ve medeniyetlere faydalı eserler bırakan ve kalifiye insanlar yetişmesine araç olan Hürrem Padişah’ın insanlığa bıraktığı kültürel mirasını yükseltmek ve bu kapsamda iyiliğin hâkim olması amacıyla yetişek, talim, afiyet, toplumsal, tutum, Osmanlı Devleti’nin kültürel mirasının canlandırma ve yapımı ile kültürel alanlarda icraat boşaltmak ve varlık senedinde belirtilen ayrıksı amaçları akdetmek.”

Share: