Erzurum birikimli şeriklik verileri açıklandı

TOBB Erzurum birikimli kurulan ortaklık verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Karı- Ilkgüz ayları arasında 268 şirket kurulumu gerçekleşti. 9 aylık kayıtta kurulan müşareket sayısı yüksekliği itibarıyla Şark Küçük Asya Bölgesi illeri içre Van, Malatya ve Elazığ’ın arkası sıra 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Karı – Eylül Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 müşareket, 15 kooperatif ve 75 hakiki şahıs ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 iştirak ve 8 kooperatif arıtma edildi, 33 müşareket, 6 kooperatif ve 41 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan şeriklik sayısı 2021 yılı Karı – Ilkgüz dönemine göre yüzdelik 40,31 oranında arttı.

Erzurum Sülale – Ilkgüz 2021

Erzurum’da 2021 yılının Sülale – Ilkgüz döneminde 191 müşareket, 23 kooperatif ve 85 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 iştirak ve 5 kooperatif tasfiye edilirken, 17 müşareket, 4 kooperatif ve 37 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Bölgesel Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırı Merkezince yapılan analizlere bakarak 2022 Karı – Ilkgüz döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Rum İstatistik Bölgesi illerinde 619, Gün Doğusu Küçük Asya Bölgesi illerinde 2 bin 248 ortaklık kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD yoluyla kaydedilen analizlere göre, bu yılın Karı – Ilkgüz kocaoğlan diliminde kurulan ortaklık sayısı tıpkısı eski yılın tıpkısı dönemine bakarak Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Maşrık Küçük Asya Bölgesinde arttı. Erzurum almanak çoğalma oranı kaydında kesim ve talih ortalamalarını gine geçti.

Çoğalma Oranları

DOSİAD eliyle veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Sülale – Eylül 2022 döneminde, Kurulan müşareket sayı artışı Erzurum’da yüzdelik 40,31, KUDAKA sayımlama Bölgesi illerinde yüzdelik 23,98, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 19,96, Şarki Rum Bölgesinde yüzde 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Bölgesel Payları

DOSİAD marifetiyle TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan ortaklık sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72,62, Kuzeydoğu Küçük Asya sayımlama Bölgesi illeri toplamında yüzdelik 43,29, Gün Doğusu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,92 oranında hisse gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Eş – Eylül 2022 sürecinde Şarki Rum Bölgesi illeri içre yer çokça sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği iklim 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90, Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 iştirak kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum ortaklık kurulum sayısı yüksekliği kaydında büyüklük illeri zarfında 39’uncu sıraya indi. Müşareket kurulum sayısının faziletkâr olduğu 40 ülke; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin Ağacı, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Işıklı, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K. Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta adına bildirildi.

TOBB Verileri

Aile-Ilkgüz döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 arttı. 2022 yılının Aile-Eylül döneminde kurulan iştirak sayısı, güzeşte yılın tıpkısı dönemine bakarak yüzde 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Eylül ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 9 ayında kurulan şeriklik sayısı, geçen yılın tıpkısı dönemine bakarak yüzde 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 müşareket kuruldu.

Bir dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 28,3 artmış olup kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzdelik 5,2 azaldı. Yılın geçmiş 9 ayında, 2021’in ilk 9 ayına göre kapanan iştirak sayısında yüzde 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzdelik 24,9 kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısında yüzde 4,6 artış oldu.

Kurulan Ortaklık Sayısında Güzeşte Yılın Tıpkı Ayına Göre Yüzde 27,9 Artış Oldu

Eylül 2022’de, Eylül 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzdelik 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,5 kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 12,3 arttı. Eylül 2022’de, kapanan ortaklık sayısı 2021 yılının tıpkı ayına göre yüzdelik 25,8 kalık olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 26,2 azalış oldu.

Eylül 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Bire Bir Geçmiş Taban Göre Yüzdelik 6,8 Artma Oldu

Aynı eski ayak tabanı bakarak kurulan iştirak sayısı yüzdelik 6,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzdelik 18,4 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

Benzeri önceki ayak tabanı göre kapanan şirket sayısında yüzde 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 artım olup kapanan gerçek kişi ticari pres sayısında yüzdelik 0,6 azalış gerçekleşti.

Eylül 2022’de umum illerde ortaklık kuruluşu gerçekleşti

Eylül 2022’de kurulan toplanmış 13 bin 190 şeriklik ve kooperatifin yüzdelik 86,4’ü limited iştirak, yüzdelik 12,3’ü anonim ortaklık, yüzdelik 1,3’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzdelik 41,1’i İstanbul, yüzde 8,8’i Ankara, yüzde 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu kamer cümle illerde müşareket kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bire bir önceki aya göre yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında toplanmış 100 bin 945 iştirak ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan mecmu 87 bin 67 limited iştirak, toplam sermayenin yüzdelik 70,2’sini, 12 bin 502 anonim şirket ise yüzde 29,4’ünü oluşturdu. Ilkgüz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 27,8 oranında azaldı. – ERZURUM

Share: