Daima hastalığı mevcut iki hükümlünün cezalarının kaldırılmasına ilgili değişmeyen Resmi Gazete’de

Sürekli hastalığı bulunan iki hükümlünün küsurat cezalarının kaldırılmasına ilişik Cumhur Reisi Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan sayısında yer kayran Reisicumhur kararlarına göre, 2018 yılında Kocaeli 1. Çetin Ukubet Mahkemesince “esrar bap ticareti boşaltmak” suçundan değişik 10 yıl 5 ay delik ve 100 liralık adli nakdî ceza ile 8 sene 4 kamer mahbes ve 16 bin 660 liralık adli dünyalık cezasına, 2015’te Kocaeli 3. Dokunaklı Ukubet Mahkemesince “kıymak için maden yön bulundurma” suçundan 4 yıl 2 kamer dam ve 1000 lira adli mülk cezasına, 2020’de Kocaeli 4. Esas Ceza Mahkemesince “silahla tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay mahpushane cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Kocaeli İnfaz Hakimliğinin 23 Haziran 2021 tarihli kararıyla 23 sene 19 kamer mahpushane cezası adına cezalarının içtimaına hükmedilen Hasan Şen’in (54) mütezayit cezası Adli Tababet Kurumunun “sürekli hastalık” raporu sebebiyle kaldırıldı.

Silahlı yıldırı örgütüne organ olma suçundan 2018 yılında İzmir 13. Bati Ukubet Mahkemesince 7 sene 6 kamer mahpushane cezasına çarptırılan Bilal Konakci’nin (45) artan cezasının bile Adli Tıp Kurumunun “sonsuz hastalık ve yanılgı anlamsız” raporu cihetiyle kaldırılmasına karar verildi.

Cumhur Reisi Erdoğan’ın bahis konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesinin 16’ncı fıkrası hükmü layıkıyla verdiği belirtildi. – ANKARA

Share: