BDDK’dan ticari kredi kullanımına ilişik bakir izah

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumu (BDDK) TL ticari kredilerde getirilen son önlemle ilgilendiren yıpranmamış ayrımsız açıklama yayımladı. TL güven kullanılması üzere döviz varlığına getirdiği sınıra aleniyet getiren, BDDK bire bir şirketin ilgilendiren mevzuat göre bağımsız milletvekili denetime tabi tıpkısı şirket statüsünde olmaması yerinde bahis konusu şirketin karar kapsamına girmeyeceğini duyurdu.

BDDK’nın cuma namazı akşamı duyurduğu karar sonrası yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi üzere yaptığı izah şöyle:

Bilindiği üzere Kurumumuz marifetiyle elan evvel bankalara, kredilerin kullandırım amacına makul sıfır işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesi amacıyla maksimal özenin gösterilmesi yönünde talimatlar verilmişti. Ancak bazen şirketlerin, Döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına ayrıca döviz perese ilavesi bulunmasına karşın, TL itimat kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz pozisyonu tuttukları görülmüştür. Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi müstelzim akla yatkın meşrut TL ticari yüreklilik kaynakları, kaynak bir ihtiyaç olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir.

Bu itibarla, mali istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların elan verimli ve yaratıcı alanlarda kullanılarak yüreklilik sisteminin deli dolu bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf tıpkısı şekilde kullanılmasını icat etmek üzere mukteza görülen ayrımsız koskocaman ihtiyati hazırlık kendisine 24.06.2022 günlü ve 10250 sayılı Kurul Kararı(Değişmeyen) alınmıştır.

Bu çerçevede, Kararın uygulanmasına ait yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi itibarıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasında kâr görülmüştür:

Değişmeyen Kapsamına Dahil Olma Şartları ve Kapsama Karışma Olunmayan Haller:

660 sınırlanmış Yasa Mesabesinde Kararname ve ilgili düzenlemeler layıkıyla mutlak denetime tabi tıpkısı müşareket (Şirket) olması,

Şirketin YP nakdi varlıklarının (değerli karışma, nakit para döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üstünde olması,

Şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; etkin toplamından veya akıbet 1 yıllık kesin satış hasılatından balaban olanının yüzdelik 10’unu aşması.

herhangi bir şirketin bu Karar kapsamına girebilmesi yukarıdaki temas 3 şartın ansız sağlanması gerekmektedir.

Şartın sağlanmaması halinde, yani tıpkısı şirketin ilgilendiren mevzuat göre bağımsız milletvekili denetime tabi aynı Şirket statüsünde olmaması durumunda bahis konusu iştirak bu Karar kapsamına girmeyecektir.”

Açıklamada şu ifadelere kayran verildi;

*Bilindiği için Kurumumuz aracılığıyla elan önceki bankalara, kredilerin kullandırım amacına makul sıfır işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesi amacıyla maksimal özenin gösterilmesi yönünde talimatlar verilmişti.

“DÖVİZ ALIMI AMACIYLA KULLANILMAYA BITMEME ETMEKTEDİR”

*Ancak bazen şirketlerin, döviz borcu evet üstelik döviz yükümlülüğü olmamasına başkaca döviz gestalt fazlası bulunmasına rağmen, TL güven kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz pozisyonu tuttukları görülmüştür.

*Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi müstelzim akla yatkın şartlı TL ticari cesaret kaynakları, asıl bir gerekseme olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alımı üzere kullanılmaya bitmeme etmektedir.

*Bu itibarla, mali istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların henüz bereketli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkili ayrımsız şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf benzeri şekilde kullanılmasını uydurmak üzere lüzumlu görülen bir şanlı ihtiyati hazırlık olarak 24.06.2022 günlü ve 10250 dar Kurul Kararı(Değişmeyen) alınmıştır.

*Bu çerçevede, Kararın uygulanmasına ilgili yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi itibarıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür:

Karar Kapsamına Karışma Olma Şartları ve Şümul Dahil Olunmayan Haller:

1. 660 dar Kanun Hükmünde Kararname ve ilişik tensikat mucibince müstakil denetime bağımlı bire bir iştirak(Şirket) olması,

2. Şirketin YP nakdi varlıklarının (kızıl dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üstünde olması,

3. Şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; deli dolu toplamından yahut serencam 1 almanak kesin satış hasılatından büyük olanının yüzdelik 10’unu aşması. seçkin şirketin bu Karar kapsamına girebilmesi yukarıdaki değme 3 şartın rappadak sağlanması gerekmektedir.

“HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAYACAKTIR”

 *1. şartın sağlanmaması halinde, yani bire bir şirketin ilişik mevzuat gereğince mutlak denetime bağımlı tıpkı Iştirak statüsünde olmaması durumunda bahis konusu iştirak bu Değişmeyen kapsamına girmeyecektir.

*1.araç sağlanmasına rağmen, 2.şartın sağlanmaması halinde dahi, yani tıpkı Şirketin YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi geçmemesi durumunda üstelik kredi kullandırılmasına ilgili her bunama olmayacaktır.

*1. ve 2. kayıt sağlanmasına rağmen, Şirketin YP nakdi varlıklarının TL karşılığının, Şirketin faal toplamının ya birlikte serencam 1 almanak komutan hasılatının(balaban olan baz alınacaktır) yüzdelik 10’unu aşmaması halinde birlikte itimat kullandırılmasına ait gelişigüzel kısıt olmayacaktır. Yani yukarıda birlikte belirtildiği için, bu sınırlamaya yaraşmak amacıyla yukarıdaki seçkin 3 şartın dahi gelişigüzel sağlanması gerekmektedir.

*Değişik taraftan, söz konusu karar kapsamına temel kişiler ile hakiki şahıs Şeriklik ortakları de girmemektedir. Uygulamaya ilgili akışı gösteren şemaya ayrıca aşağıda saha verilmektedir.

Cesaret Kullandırım Sınırlamasından İstisna Tutulacak Haller: Yukarıdaki 3 şartın şakkadak sağlanması dolayısıyla güven kullandırım sınırlaması kapsamına giren fakat Türk Parası Kıymetini Esirgeme Üzerine 32 basit Değişmeyen ve ilgili mevzuat layıkıyla YP cinsinden güven kullanması dahi tür sıfır Şirketlerin, krediye başvurduğu tarihten itibaren 3 aylık çağ ortamında ecnebi servet kemiksiz perese açığının bulunduğunu özgür denetleme kuruluşunca tasdikli şekilde tayin ettirerek bankaya sunmaları halinde; sadece referans tarihini izleyen 3 mahiye dönemdeki durum açığı ile bağlı kalkmak kaydıyla bu Şirketlerin dahi TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanabilmeleri mümkündür.

*Bu istisnadan yararlanacak Şirketler için bakılacak kriter, ecnebi para boyut açığının bulunması yani önümüzdeki seçkin 3 maaş dönemde yapancı dünyalık borçlarının(yükümlülüklerinin) yabancı mal varlıklarından fazla olması durumudur.

*Hakeza aynı boyut söz konusu ise, YP yükümlüklerin YP varlıklarından fazla olduğu miktar kadar bu Şirketlere birlikte TL cinsinden nakdi ticari itimat kullandırılabilecektir.

 *Uygulamaya ait akışı gösteren şemaya ayrıca aşağıda saha verilmektedir.

Değişmeyen kapsamına dahil olan ve olmayan YP nakdi mevcudat: Kararda dahi belirtildiği amacıyla YP nakdi mevcudat kapsamına Şirketlerin değerli üstelik dahil gelmek amacıyla nakit para dövizleri ile bankalardaki YP mevduatları dahil olup, Şirketlerin ancak içi yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş söylenegelmiş kıymetler ve Eurobond gibi borçlanma araçlarından oluşan farklı parasal varlıkları Kararda tamlanan YP nakdi yaratıklar kapsamına girmemektedir.

*Ancak Şirketlerin, sıkıntılı dışı yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler ve behre senetleri ile mikro dışı yerleşiklerle yapılan inatçı getiri kabil başka akçasal varlıkları üstelik Değişmeyen kapsamındaki YP nakdi dirlik tutarının hesaplamasına dahil edilecektir.

Kapsamın Belirlenmesinde Kullanılacak Vukuf ve Vesaik: Ayrımsız Şirketin Karar kapsamında olup olmadığı, bu Şirketin YP nakdi geçim toplamı ile bağımsız denetimden önceki genişlik güncel finansal tabloları layıkıyla etkin toplamı ve sonuç 1 yıllık net mir hasılatının hür teftiş kuruluşu marifetiyle onaylanarak belgelendirilmesi yoluyla belirlenecektir. Konsolide finansal safiha hazırlama yükümlülüğü mevcut Şirketler için bu istimara konsolide bilanço üzerinden yapılacaktır.

Kapsama Karışma Sıfır Şirketlerin Durumu: YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan Şirketler Değişmeyen kapsamındaki kredi sınırlamasına dahil olmayacaktır. Fakat, bu Şirketlerin kredi başvuru tarihi itibarıyla,

Kâin YP nakdi varlıkları ile yeryüzü güncel mali tablolarına bakarak hareketli toplamını ve serencam 1 almanak kemiksiz satış hasılatını mutlak teftiş kuruluşuna tayin ettirmeleri, Kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını ya birlikte aşsa üstelik aktif toplamından ya bile serencam 1 almanak kesin koca hasılatından büyük olanının yüzdelik onunu geçmeyeceğini bildirme ve üstenme etmeleri, söz konusu bildirme ve taahhüdün banka eliyle kontrolünün sağlanmasını teminen Şirketlerin her ayın ilk 10 çalışma günü ortamında ayrımsız eski ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, deli dolu toplamının ve tıpkısı önceki kamer sonu itibarıyla sonuç 12 maaş net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri gerekmektedir.

*Bu kapsamda Şirketlerden alınacak bildirme ve taahhütler için bu aşamada Kurumumuzca standart ayrımsız tarz bildirilmeyecek olup, 15.06.2022 tarihli ve 53262 mahdut talimat yazımızda bile belirtildiği için kredinin amacına uygun kullanıldığının takibine yönelik olarak, gibi olduğu ölçüde itimat müşterilerinden vesika temin edilmesi, “kredinin amacına makul kullanıldığının tespitine ve takibine yönelik seçkin tip bilgi ve belgeyi dilek edilmesi halinde bankaya ibraz edeceğine müteveccih” taahhütname alınması ve/veya sözleşmelerin bu kapsamda güncellenmesi ve gelişim süreçlerinin buna uygun kuzuluk getirilmesi bankaların sorumluluğundadır.

Sınırlama Kapsamına Giren Ticari Cesaret Türleri ve Mevcut Cesaret Limitlerinin Durumu: Kararda ve yukarıda tamlanan temas 3 şartı da sağlayan şirketler üzere, Değişmeyen tarihinden sonradan kullandırılacak, TL cinsinden herhangi bir cins nakdi ticari güven sınırlama kapsamına girmektedir.

*Rotatif, güvenilen mevduat hesabı(KMH) veya kurumsal kredi kartları üzere cesaret işlemleri marifetiyle, Karar tarihinden itibaren gerçekleşecek nakdi ticari TL emniyet kullandırımları üzere rastgele ay sonunda yapılacak kalıntı artışı hesaplaması eskimemiş kullandırım namına akseptans edilecek ve herhangi bir ay sonundaki hesaplama tarihinden geçmiş ay sonuna bakarak kalıntı artışı olması yerinde, kamer sonu itibariyle yapılacak bu hesaplamaya büyüklüğünde ilgilendiren ticari cesaret müşterisinin Kararda belirtilen bağımsız milletvekili denetim kuruluşu musaddak belgeleri bankaya tevsik etmesi gerekecektir.

*Gecelik kredilerde birlikte değme kamer sonunda yapılacak hesaplama tarihi itibariyle kalıntı riziko tutarı bulunması durumunda, kamer sonu itibariyle yapılacak bu hesaplamaya kadar ilişkin ticari güven müşterisinin Kararda belirtilen bağımsız milletvekili teftiş kuruluşu onaylı belgeleri bankaya dokümantasyon etmesi gerekmektedir.

*Ay sonunda itimat müşterisinin; rotatif, KMH yahut kurumsal cesaret kartları amacıyla kalıntı artışının bulunması; gecelik krediler için ise riziko tutarının bulunması halinde ve tevsik edilen belgeler çerçevesinde ilgili sınırlama kapsamına girdiğinin belirleme edilmesi durumunda, bahis konusu müşterilere limit boşluğu olsa da yukarıda tamlanan türlerde(rotatif, KMH, kurumsal güven kartı, gecelik krediler üzere) TL cinsinden bakir benzeri nakdi ticari cesaret kullandırılmaması gerekmektedir.

*Bu kapsamda, Karar tarihinden önceki müşterilere tahsis edilmiş limitler doğrultusunda kullandırılacak rotatif kalifiye krediler ile KMH, kurumsal cesaret kartları ve gecelik krediler için uygulama yukarıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

*Zımnında 27 Haziran 2022 tarihiyle başlayan hafta süresince vadesi dolacak, yenilenecek bu çeşit krediler için ilişkin müşterilerin zaruri belgeleri bu kamer böylecene yapılacak hesaplamaya büyüklüğünde ve yalnızca geçmiş kamer sonuna bakarak kalıntı artışı gerçekleşmiş ise tamamlaması gerekmektedir.

*Karar tarihinden önceki güven başvurusu yapılarak sözleşmesi akdedilmiş ancak elan kullandırımı yapılmamış ve yalnızca 27 Haziran 2022 tarihiyle başlayan hafta içre kullandırımı yapılacak olan ışıntı kalifiye TL cinsinden nakdi ticari krediler üzere ise seçme ilave arama yapılmasına lüzumlu bulunmamakta olup, ilgilendiren krediler Değişmeyen’dan etkilenmeyecektir.

*Direkt Borçlandırma Sistemi(DBS) gibi gayrı nakdi krediler, nakdi krediye dönüşmediği sürece Karar kapsamında değildir.

*Ayrıksı taraftan, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Karşı Talimatname uyarınca evet üstelik 5411 az Bankacılık Kanununun Arızi 32 nci maddesi gereğince Karar tarihinden sonraları baştan yapılandırılan krediler, yeni kullandırım kendisine değerlendirilmeyecektir.

*Fakat baştan yapılandırma kapsamında olmayan ve Değişmeyen tarihinden sonraları anlaşma koşullarının değiştirilmesi yoluyla yenilenen evet üstelik mevcut kredilerin kısmen veya tamamen baştan akçalanmış edilmesi için kullandırılan kredilerin kullanılmamış kullandırım namına değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şirketlerin Bağımsız Milletvekili Denetime Bağımlı Olup Olmama Durumu: Bir şirketin müstakil denetime bağımlı olup olmadığı 660 sayılı Kanun Mesabesinde Kararname, 6102 mahdut Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesi uyarınca kararlaştırılmış olan 2018/11597 dar Kabine Kararı ve ilişik farklı mevzuata bakarak belirlenmektedir.

*Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin “adisyon durumu yerine kabul edilecek vesaik” başlıklı 9 uncu maddesi layıkıyla dahi bankalar bahis konusu mevzuat çerçevesinde bir şirketin müstakil denetime tabi olup olmadığını belirlemekte olup, bu hâkimiyet gereğince tıpkısı şirketin müstakil denetime bağımlı olup olmadığı bankalarca bugüne kadar bittabi belirlendiyse, bahis konusu Karar layıkıyla bile tıpkısı şekilde belirlenmeye bitmeme edilecektir.

Kararda Belirtilen “En Aktüel Finansal Tabloların”: Kararda tamlanan “genişlik aktüel mali tablolar” ifadesi ile Kamu Gözetimi, Saymanlık ve Teftiş Standartları Kurumu marifetiyle yayımlanan muhasebe ve mali raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tabela hazırlama yükümlülüğü bulunanlardan konsolide; konsolide finansal safiha hazırlama yükümlülüğü bulunmayanlardan konsolide olmayan; bire bir standartlara uygun kendisine hazırlanıp Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu aracılığıyla izinli müstakil denetim kuruluşlarınca denetlenmiş genişlik edimsel mali tablolar kastedilmektedir.

Hür Teftiş Kuruluşlarınca Onaylanmak Suretiyle Belgeleme Edilmesi Müstelzim Belgelerin Amade Olmaması Durumu: Karar tarihinden sonra yapılacak emniyet müracaat tarihi itibariyle, özgür denetim kuruluşlarınca YP nakdi varlıkları toplamı daha belirleme edilmemiş evet da bağımsız milletvekili denetim kuruluşlarınca denetlenmiş edimsel finansal tabloları hazır namevcut evet de itimat referans tarihini izleyen 3 aylık çağ itibariyle YP açık hava açığı hür denetim kuruluşlarınca daha belirleme edilmemiş olan Şirketlerin, mutlak denetleme sürecinin başlatıldığını ilişkin bankaya belgelendirmesi ve YP nakdi varlıkları toplamının, etkili toplamının, ayrımsız esbak kamer sonu bakımından son 12 maaş açık satma hasılatının ve müracaat tarihini izleyen 3 mahiye çağ itibariyle YP kemiksiz gidişat açığının aktüel değerini ilgili bankaya bildirme etmesi ve bu beyana göre yapılacak kıymetlendirme çerçevesinde söz konusu şirketin Değişmeyen kapsamındaki kredi kullandırım sınırlamasına girmemesi kaydıyla, söz konusu Şirketlere TL cinsinden bakir ayrımsız nakdi ticari cesaret tahsisi yapılması mümkündür.

*söz konusu Şirketlerin bağımsız teftiş sürecinin başlatıldığını ilgilendiren bankaya bildirme etmesine rağmen cesaret tahsisinden ahir 1 ay içerisinde hür denetim kuruluşlarınca denetlenmiş güncel mali tabloları ile hür teftiş kuruluşunca onaylanması ve belirleme edilmesi müstelzim gayrı vukuf ve belgeleri bankaya terk etmemesi evet de bırakma ettiği hikmet ve belgelere bakarak Şirketin Değişmeyen kapsamındaki cesaret sınırlamasına dahil olması gerektiğinin anlaşılması halinde, ilgilendiren vezneci vasıtasıyla bu Şirketlere TL cinsinden hiçbir yıpranmamış nakdi ticari emniyet kullandırılmaması ve bu durumun ivedilikle Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Hesaplamalarda Kullanılacak Döviz Kuru: YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ilişkin TCMB döviz alış cılız kullanılacaktır.

Bankalarca Kuruma Yapılacak Raporlamalar: Karar kapsamında Kurumumuza yapılacak raporlamalara ilişkin lazım raporlama formu ve formatı sunma bodur sürede Kurumumuzca bankalara duyurulacaktır.

Bankalarca ve Şirketlerce Dikkat Edilecek Gayrı Hususlar: Şirketlerin TL emniyet talebi öncesi, fiktif işlemlerle vecibe kaydı umum evet üstelik muvazaalı gayrı işlemler tarafından Kararın etrafından dolanmaya müteveccih uygulamalara tevessül etmemeleri itibarıyla bankaların müşterilerini uyarması ve seçme bankanın, müşterilerinin bu tuhaf dolanma gayeli YP geçim transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini kişi bankaları özelinde kontrol etmeleri ve böyle tıpkısı tespitte bulunmaları halinde ivedilikle Kurumumuza bilgi vermeleri gerekmektedir.

*Ayrıksı taraftan, Kararın etrafından dolanılması veya atıl hale getirilmesine yönelik bu şekildeki kandırıcı ve muvazaalı amal yapmak yoluyla bankalarca tahsis edilmemesi müstelzim tıpkısı kredinin açılmasını sağlayanlar için muktezi kanuni işlemlerin yapılabileceği üstelik tabiidir.

*Antrparantez, Şirketlerin yüreklilik kullandırımı öncesi bankalara verecekleri bildirme ve taahhüdün bankalarca kontrolünün sağlanmasını teminen değme ayın önceki 10 çalışma günü süresince bankalara iletecekleri vukuf ve belgelere göre evet üstelik yüreklilik müracaat tarihi itibariyle amade bulunmaması dolayısıyla cesaret tahsisinden sonraki 1 kamer içerisinde müstakil denetim kuruluşunca onaylanarak bankaya sunulması müstelzim bilgi ve belgelere bakarak Karara uymadığı tespit edilen yahut cesaret tahsisinden ahir 1 ay içerisinde müstakil teftiş kuruluşunca onaylanması ve tayin edilmesi müstelzim vukuf ve belgeleri bankaya bırakma etmeyen Şirketler hakkında üstelik ilişik Vezneci vasıtasıyla ivedilikle Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir.

*Bankaların bahis konusu Kararın etkin bir şekilde uygulanması açısından lüzumlu özeni göstermeleri ve Kararda açıkça belirtilmemiş olsa de söz konusu Kararın ruhuna makul olmayan işlemlerin gerçekleştirildiğini tespit etmeleri halinde Kurumumuza mukteza bilgilendirmeleri yapmaları ve Değişmeyen kapsamında Kurumumuzca temenni edilecek raporlamaların akıllıca ve bir zamanlar yapılmasına özen etmeleri gerekmektedir.

Ekonomistler BDDK kararı üzere ne dedi?

 

BDDK kararı bire bir nevi anamal kontrolü mü?

 

BDDK kararının peşi sıra dolar anif düştü

 

BDDK’dan ticari güven kullanımına yeni aranjman

 

BDDK’dan göz kredilerine ilgilendiren bakir karar

 

 

Share: