BDDK’dan ticari kredi kullanımına eskimemiş düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Bakı Kurumu (BDDK) aracılığıyla getirilen yıpranmamış düzenlemeye göre, Döviz varlıkları karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere emniyet kullanmaları yerinde döviz varlıklarını 15 milyon TL konusunda çıkarmama şartı getirildi.

Buna bakarak, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız milletvekili denetime tabi şirketlerin güven başvurusu yaptıkları güneş itibarıyla yabancı dünyalık nakdi varlıklarının (kızıl karışma, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı servet nakdi varlıklarının, sunu edimsel mali tablolarına göre enerjik toplamından veya sonuç 1 yıllık kemiksiz koca hasılatından nazik olanının yüzdelik 10’unu aşması yerinde, bahis konusu şirketlere TL cinsinden bakir ayrımsız nakdi ticari güven kullandırılmamasına değişmeyen verildi.

Aplikasyon değişmeyen tarihinden bilahare uygulanmak üzere, zıt yönde tıpkısı Asamble kararı alıncaya büyüklüğünde geçerli olacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler saha aldı:

” Amme Gözetimi, Saymanlık ve Denetleme Standartları Kurumu eliyle yayımlanan saymanlık ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide mali resim istihzar yükümlülüğü kâin şirketler amacıyla bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına değişmeyen verilmiştir.

Bu kuralın istisnası namına, ilişkin mevzuat gereğince yabancı mülk cinsinden emniyet kullanması mümkün sıfır şirketlerle kapalı almak amacıyla, bu şirketlerin bankaya emniyet başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 mahiye dönem zarfında yabancı dünyalık net keyfiyet açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Saymanlık ve Teftiş Standartları Kurumu tarafından izinli bağımsız milletvekili denetim kuruluşları yoluyla genişlik aktüel mali tabloları üzerinden yapılacak incelemeye bakarak tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca konfirme belgelerle bankaya başvurmaları amacıyla, bu şirketlere yalnızca referans tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen mevki açığı ile sınırlanmış tutmak için TL cinsinden nakdi ticari emniyet kullandırılabilmesine karar verildi.

Ecnebi dünyalık nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlerin, emniyet başvuru tarihi bakımından, bulunan yabancı servet nakdi varlıkları ile yeryüzü edimsel mali tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 almanak kesin mir hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna belirleme ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı mal nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve üstenme etmeleri, bahis konusu bildirme ve taahhüdün vezneci vasıtasıyla kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın önceki 10 çalışma günü içre tıpkı eski kamer sonu bilançosuna göre yabancı mülk nakdi varlıklarının, faal toplamının ve tıpkı esbak ay sonu itibarıyla akıbet 12 mahiye net eş hasılatının edimsel değerini bankaya iletmeleri amacıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, ecnebi para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ilgilendiren Türkiye Cumhuriyet Altını Hat Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.

Share: