BDDK cesaret kısıtlamasında esnekliğe gitti

Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurumu (BDDK), ticari kredilerin kullanımına sınırlama getiren kararında kullanılmamış bire bir değişikliğe gitti.

Karara bakarak şirketler, bağımsız denetçiye onaylatarak bankalara verecekleri belgeleri yeminli finansal müşavir onayıyla üstelik alabilecek.

Güven kullanabilmek üzere vesika verme yükümlülüğü olan şirketlere beyanları temel alınarak itimat verilecek. Güven kayran şeriklik, beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay bilahare verebilecek.

BDDK’nın aldığı karara bakarak, şirketlerin bağımsız milletvekili denetçiye onaylatarak bankalara sunması gereken hikmet ve belgeler yeminli finansal danışman (YMM) musaddak adına da alınabilecek. Bağımsız teftiş kuruluşlarının sektörün ihtiyacı olan doküman sayısını karşılamakta mahdut kalacağı eleştirileri konusunda YMM’lerin üstelik sisteme dahil olması sağlandı.

Bildirme ile kredi kullanımı sağlanacak

Eski karara bakarak, emniyet başvurusu sırasında vukuf ve doküman temin ika yükümlülüğü mevcut şirketlerin beyanları esas içerlemek suretiyle yüreklilik kullanmaları gibi ayla getirildi. Emniyet kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu 3’er aylık takvim dönemleri halinde bağımsız kontrolcü veya YMM onaylı olarak bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi. Böylecene, şirketlerin belge yükü azaltılmış oldu.

Kazanç dairesine verilen tablolar dikkate alınacak. Ayrıca, YMM’lerin sürece karışma edilmesi zımnında kararın uygulanmasında temel alınacak yeryüzü güncel mali tabloların (konsolide finansal raporlama yükümlülüğü kâin Şirketler dünya) VUK ve ilişik düzenlemeleri mucibince geçici idrak dönemleri karışma Idrak Dairesine sunulmuş olan sunma güncel finansal tablolar olarak uygulanmasına karar verildi.

BDDK eski karardan esnekliğe anbean şu değişiklikleri yaptı:

Şirketlerin hür denetime tabi olup olmadığı hususunda bankalarca duraksama yaşanması halinde Şirketlerin mutlak denetime tabi olmadıklarını bankalara belgelendirebilmeleri için YMM yahut hür denetçiden alacakları belgelerin birlikte SMMM’lerden bile bu durumları dokümantasyon edici doküman alabilmelerinin önü açıldı.

Bankaların cesaret müşterisi dışında 3. taraflara ödeme taahhüdünde bulunduğu doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), kurumsal yüreklilik kartları ve tedarikçi finansmanı kabil mahsulat ticari hayatın gösterişsiz işleyişini etkilememek bakımından boyut dışı bırakıldı.

Güçlükle dışı merbut ortaklıklar ve iştirakler durum dışı tutuldu

Konsolide finansal safiha hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu Karar kapsamındaki cesaret sınırlamalarına yönelik yapılacak değerlendirmede bu şirketlerin yurtdışı sınırlı katılım ve iştiraklerinin karışma edilmemesine karar mevdu olup böylece yurtdışındaki söz konusu merbut ortaklık ve iştiraklerin YP varlıklarının üstelik sınırlama kapsamındaki hesaplamadan affedilmiş tutulması sağlandı.

Müstakil denetim yükümlülüğü ilk kez 2022 yılı sonunda başlayacak şirketler da karar kapsamından affedilmiş tutuldu.

Faktoring ve leasing şirketleri kısıtlamaya karışma edildi Kararın kapsamını genişleten adımlar de atıldı. Bu kapsamda, aranjman arbitrajı ve rekabet eşitsizliği doğurmaması açısından faktoring, mali kiralama ve finansman şirketleri dahi karar kapsamına alındı. Antrparantez, kararın etkinliğini arttırmak üzere şirketlerin YP nakdi sağlık hesaplarına karışma edilecek kalemlerde bile bazı tadilat yapıldı. Bunların başında ise, şirketlerin bankalarla yaptıkları swap işlemleri eliyle kararın etkinliğinin azaltılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

Falsolu beyana kredi yasağı

Bunun yanı sıra, şirketlerin kullanacakları krediler üzere 3’er maaş takvim dönemlerini izleyen ay sonuna büyüklüğünde SMMM, YMM veya özgür murakıp musaddak adına bankalara ve değişik kuruluşlara bırakma etmesi gereken belgeleri terk etmemesi veya bırakma etse dahi bu belgelere bakarak yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde bahis konusu şirketlere TL cinsinden kullanılmamış bire bir nakdi ticari kredi kullandırılamayacağı ve 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren bu şirketlere kullandıran TL cinsinden ticari kalifiye bilcümle nakdi kredilere %500 riziko ağırlığı uygulayacağı kararlaştırıldı.

BDDK Başkanı Akben: Düzenlemenin anamal kontrolü ile alakası bulunmayan

 

BDDK kararı sonrası kamuda 3 milyar dolarlık as

 

BDDK: Ticari müşterilerden şikayetler gelmeye başladı

 

Share: