Aylin Yürekli: “Toplumsal Mehabet Olmanın Gerekliliği, Yoksulluğu Bitirmektir, Yoksulluğu Yöneltmek ve Devam Etmek Değildir ve Bu Sizin İçin Gerçekte Aynı Hicap…

Karı ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde mütekellim İYİ Fırka Isparta Mebus Aylin Külhanbeyi, “Içtimai kerem olmanın gerekliliği, yoksulluğu bitirmektir, yoksulluğu tedvir etmek ve daim olmak değildir ve bu, sizin amacıyla esasen tıpkı hicap kaynağı olmalıdır. Sizinle ne oldu biliyor musunuz? Halkımızın çekicilik gücü seçme sabık ahit değeri sakıt Türk lirasıyla ve kalan enflasyonla eridi, fukaralık derinleşerek açık tıpkısı tabana yayıldı ve Bakanlığınızın 2021 yılı ruh raporu da elhak bunu destekliyor. Bakanlığın verilerine göre güzeşte sene 5 milyon 913 bin 515 hanenin içtimai yardımlardan yararlandığı, 2 milyon 476 bin 457 hanenin ise düzenli sosyal arkalama aldığı belirtiliyor, arı ailesinin bakımını sağlayamadığı amacıyla 141 bin 275 çocuğa içtimai ve kazançlı bindi verildiği yazıyor. Bakılmamış ve sağlıksız derece sayısı 30 bin 363, umumi esenlik sigortası borçlusu sayısı 9 milyon 400 bin, gıda yardımı düzlük birey sayısı 11 milyon” dedi.

TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri bitmeme ediyor. Komisyonda zaman, Ev ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe teklifi görüşülüyor.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Yürekli, şunları söyledi:

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’HANGI GEÇİŞLE MECLİS’İN BÜTÇE ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK ETME YETKİSİ ELİNDEN ALINMIŞTIR”

“Demokratik rejimle yönetilen kamu ülkelerde bütçeyi müsaade ve fal yetkisi halka aittir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’hangi geçişle Meclis’in bütçe üstünde fark yapma yetkisi elinden alınmıştır. Görüşülen 2023 Bütçe Teklifi’nde 4 trilyon 470 bilyon teklik merkezi bütçenin elden yüzdelik 3,35’i Bakanlığınıza ayrıcalı; bu çok dar, sıkıntılı buluyoruz. Hükümetiniz, sülale ve sosyal hizmetleri esasen 3,35’lik Vekillik yapmış desek haddizatında falsolu olmaz.

20 yıllık iktidarınızda halkın degaje ayrımsız kesimi ciddi tıpkısı meskenet içerisinde. Türk-İş’in Ekim kocaoğlan verilerine göre 4 nefis tıpkısı ocak amacıyla 7 bin 425 teklik ve minimum ücretin bile bin 925 liralık üstünde bu nicelik. Yetersizlik sınırı 24 bin 185 lira. Asgari ecir alan bire bir yurttaş eşi ve iki çocuğuna bakamıyor eve paketlemek getiremiyor. 4 şahsiyet ailenin bütün fertleri asgari ücretli bir aha çalışsa bile kısırlık sınırında dirimsel elde edemiyor. OECD üyeleri arasında sağlık dağılımı adaletsizliğinin yeryüzü efdal olduğu 4’üncü ülkeyiz ve TÜİK’e bakarak halkın yüzdelik 40’ı gelirin yüzde 16,5’ini alıyor, arz zengin yüzde 20’si gelirin yüzde 47,5’ini alıyor.

“BU RAKAMLAR ENGELLİ VE YAŞLILARI YOKSULLUĞA NE DENLİ SÜRÜKLEDİĞİNİZİN APAÇIK İSPATI”

Bakanlığınıza sınırlanmış Yoksullukla Mücadele ve Içtimai Yardımlaşma Programı’na 2023’te 136 bilyon liralık tahsisat müstesna. Bu programa mecbur bire bir ast program var, bunun adı: ‘Yoksullukla Uğraş’ Bu ast program tabiri caizse çuvallamış. Bu izlence, ihtiyaç sahibi engellilerin dest eklenmesi üzere 2021’bile 5,8 bilyon lira, gerekseme sahibi yaşlıların desteklenmesi için 2021’da 6,8 milyar teklik, toplumsal güvenliği sıfır vatandaşların sağlık primlerinin karşılanması üzere 2021’de 15,9 bilyon teklik ayırmış. Demin, bu rakamlar ne biliyor musunuz? İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kudret namına verdiğiniz ayar bu. Muazzam Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerekseme sahiplerine haddinden fazla daha fazla ivaz ayırması gerekiyor. 2021 cümbüş raporlarına bakarak Yoksullukla Savaş Ast Programı’na 47 bilyon lira gider mamul; bu, 47 bilyon harcamanın 34 milyarı içtimai güvenliği olmayanların keyif primlerinin karşılanması hesabına masruf; 2021 yılında yaşlıların finansal olarak desteklenmesi amacıyla 7,4 bilyon teklik, ihtiyaç sahibi engellilere 5,8 milyar liralık masruf. Bu rakamlar sakat ve yaşlıları yoksulluğa ne kadar sürüklediğinizin bedihi ispatı.

Sosyal yardım bütçesinin milli gelirimize oranı 2002’üstelik yüzdelik 0,4, 2023’te bu oran 1,4’e yükselmiş ve siz bununla daim övünüyorsunuz evet hani, işte, seçme seçme başlangıçta bu yardımları esasen iktidarınızın beceriksiz yönetiminizde elan bile yardıma muhtaç kuzuluk mevrut halktan düşünce almak üzere kullanıyorsunuz.

“TOPLUMSAL ULULUK OLMANIN GEREKLİLİĞİ, YOKSULLUĞU BİTİRMEKTİR”

Sosyal cesamet olmanın gerekliliği, yoksulluğu bitirmektir, yoksulluğu tedvir etmek ve daim olmak değildir ve bu, sizin amacıyla esasen benzeri utanç kaynağı olmalıdır. Sizinle hangi oldu biliyor musunuz? Halkımızın gurur gücü seçkin geçen dönüş değeri düşen Türk lirasıyla ve artan enflasyonla eridi, kısırlık derinleşerek açık aynı tabana yayıldı ve Bakanlığınızın 2021 yılı cıvıltı raporu dahi elhak bunu destekliyor. Bakanlığın verilerine göre güzeşte yıl 5 milyon 913 bin 515 hanenin sosyal yardımlardan yararlandığı, 2 milyon 476 bin 457 hanenin ise eğlenceli sosyal arkalama aldığı belirtiliyor, temiz ailesinin bakımını sağlayamadığı amacıyla 141 bin 275 çocuğa toplumsal ve iktisadi bindi verildiği yazıyor. Bakımsız ve sağlıksız evre sayısı 30 bin 363, genel sağlık sigortası verecekli su sayısı 9 milyon 400 bin, azık yardımı alan sevimli sayısı 11 milyon.

“KADINLAR GÜVENCESİZ, KAYIT CALIP, DÜŞÜK ÜCRETLİ İŞLERDE ÇALIŞTIRIYORLAR”

Bakanlığınızın sorumluluğu altında olan ve kıymet haklara topluluk sıfır dezavantajlı grupların en önemlilerinden bire bir tanesi kadınlarımız. Özellikle kadın yoksulluğu, sosyal cinsiyet eşitsizliğinin tıpkısı sonucu kendisine karşımızda; kadınlar garantisiz, taşıt dışı, bağan ücretli işlerde çalıştırıyorlar. Eş işlerinden çocuk bakımına, buğulu itibarıyla engelli bakımına büyüklüğünde birçok hizmet ekonomisine giren konularda denge, kadınların omuzlarında.

TÜİK’e göre etkin kadınlar kerte halkı ve sülale bakımına üç saat otuz ilkokul dakikalık bir müddet ayırırken rical kırk şeş an harcıyor. Türkiye bu bakımdan cinsiyetler arası bakım emeği bölüşümünde dünyadaki genişlik eşitsiz üç ülkeden benzeri tanesi ve Dünya Konuşu Forumunun 2022 Global Seks Eşitsizliği Raporu’na bakarak Türkiye 146 devlet ortada 124’üncülüğe sakıt; Bangladeş, Etiyopya, Endonezya, Gana ve Nijerya gibi ülkeler bizden önceler. Rapora göre Türkiye, Eğitim Bilimi Düzeyindeki Cinsiyetler Arası Teadül Endeksi’nde 101 ‘inci, Keyif ve Hayat Süreci Konusunda Cinsiyetler Arası Dengeyi Ölçme Endeksi’nde 99’uncu, siyasette avrat temsilinde 112’nci, ekonomiye katılımda 134’üncü; bununla övünüyor olamazsınız.

“BU YARDIMLAR KADINLARIMIZ İÇİN EVE HAPSOLMAK, SOSYAL HAYATTAN OLMAK VE DAHA YOKSUL OLUŞMAK ANLAMINA GELİYOR”

Cumhurbaşkanlığı Takip ve Bütçe Başkanlığının paylaştığı veriye göre düzenli toplumsal müzaheret adalet sahiplerinin yüzdelik 65’i yeniden kadınlar. Sunulan bu içtimai müzaheret kadınlar üzere harcanmıyor, kadın yoksulluğunu yok etmek evet bile kadını güçlendirmek üzere de kullanılmıyor. Uzmanlara göre bu veri sosyal yardımın direkt kadına bağlanmasıyla ilgili zira kadınlar evde hizmet hizmetinin henüz aşkın sorumluluğunu almasından kaynaklı bu yani bu yardımlar kadınlarımız üzere eve hapsolmak, toplumsal hayattan isabet etmek ve henüz verimsiz girmek anlamına geliyor. Sosyal cinslik eşitliğinin önündeki bu engelleri bu şekilde kaldıramazsınız.

“AKIBET YİRMİ YILDA 15-17 GÖZYAŞI ARASI TEVELLÜT IŞLEYEN ÇOCUKLARIN SAYISI 548 BİN 488; FECİ BİR LEVHA BU”

TÜİK mevlit istatistikleri verilerine bakarak güzeşte yıl 7 bin 190 bala mevlit yapmış, bunun 117’si 15 yaş şeş, 7 bin 73’ü 15-17 yaş grubu. 2001-2021 yıllarında 15 yaş şeş 20 bin 895 yavru veladet yapmış ve serencam yirmi yılda 15-17 gözyaşi arası tevellüt fail çocukların sayısı 548 bin 488; dramatik tıpkısı tablo bu. Bu sıkılma tablosu karşısında canip devletlere çocukların korunması yükümlülüğünü veren tıpkısı kesim hareketli uygulanmalı ve tehlikeye atılmamalı. Bu vesileyle, İstanbul Sözleşmesi’nden, 6284 sayılı Kanun’dan, Lanzarote Sözleşmesi’nden ve kazandığımız tek haktan vazgeçmeyeceğimizi anlatım ediyorum.

Türkiye ‘de çocukların faaliyet nedenlerine bakılınca önce sırada yüzdelik 35,9’la konuşu faaliyetlere, aileye yardım geliyor maatteessüf ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine bakarak, 2021’bile Türkiye’de yer az 62 çocuğumuzun çalışırken hayatını kaybettiğini görüyoruz. 2013’ten bu yana ölen çocuk iştirakçi sayısı arz az 556. Bu hicap verilerini ne baht hangi bile fıtrat yerine değerlendirmenize üstelik izin etmeyeceğiz.”

Share: