Adalet Bakanı Bozdağ YANLIŞSIZ Öğür Şefaatli İlçe Istişare Meclisi Toplantısı’nda konuştu: (2)

Nazır Bozdağ, “Herkesin tercihine akıllıca hayat tarzına imtina etmek duyacaksınız”

YOZGAT – Doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, “İnsanların tercihlerine, akide, ilmek ve vicdan hürriyetine, faaliyet doğruluk ve hürriyetine, eğitim doğruluk ve hürriyetine tırsmak duymayanların kalkıp biz üstelik özgürlükçüyüz, tığ dahi demokratız demeleri balaban aynı yalandır. Madem öyleyse herkesin tercihine akla yatkın yaşam tarzına gocunmak duyacaksınız.” dedi.

Doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat’ta partisinin Şefaatli İlçe Müzakere Sedir Toplantısına katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada Türkiye’bile bir nice yasağı kaldırdıklarını hatırlatarak, “ara sıra özgürlükten, eksantrik başka şeylerden bahsediyor insanlar. Türkiye’birlikte metin haddinden fazla yasakları kaldırdığımız gibi apayrı dahi yasakları kaldırmaya bitmeme ettik. ve nice yasağı kaldırdık. Ama bakın serencam günlerde Kayseri’bile ayrımsız fabrikada, askeri bir fabrikada biri huruç, buraya başörtülü, çember sakallı, pardösülü olanlar giremez diye niteleyerek kendince yazı yazıyor. İstanbul’dahi benzeri okula başörtülü mevrut stajyeri bu okula kabul edemeyiz diyen bire bir diğeri henüz çıkıyor. Ne antlaşma çıkıyor? DÜRÜST Öğür iktidardayken çıkıyor. Şu cürete bak. Biz yasakları kaldırmışız. Tek kimse yetişek, tedris hakkından yoksun bırakılamaz diyen esas hükmüne maltalık vermişiz. ‘Cümle kanunun uğrunda eşittir’ ilkesini eksiksiz hayata geçirmişiz. Rastgele nev amme hizmetlerine duhul hakkına, mesai ve kavil hürriyetine sahipken anayasamıza bakarak. ve görevin gerektirdiği niteliklerden eksantrik işlemek için tek buut aranmaz derken birileri kalkıp buradan kendine yoğun vehmedip anayasayı üstelik yasalarımızı da ayaklar altına düz, tanımayan adımlar atıyorlar. Demincek yapıyorlar bunu. Tayyip Bey’in Cumhurbaşkanı olduğu, Halk İttifakı’nın kuvvet olduğu dönemde. Allah koruma görevlisi aynı birlikte bunların imkanı olsa ki agâh neler yapacaklar. Bakın buradan çok kemiksiz söylüyorum. Terbiye ve tedris hakkının kullanılmasını temel ve yasalara çap şekilde hiç kimse engelleyemez. Çünkü cebir yahut tehdit kullanarak ya üstelik hukuka uymaz başka ayrımsız davranışla devletçe kurulan yahut kamu kurumlarının verdiği izne dair olarak yürütülen seçme tür eğitim bilimi ve tedrisat faaliyetleridir. Kişinin terbiye ve tedris hakkını kullanmasının, eğitim ve tedrisat kurumlarına ve müştemilatına girmesinin ve orada kalmasını çalmak bizim Ceza Kanunu’muzda 2 yıldan 3-5yıla büyüklüğünde mapushane cezasıyla cezalandırılmaktadır. Bir şekilde zorlayış ya üstelik gözdağı kullanarak evet da hukuka marjinal bambaşka bire bir davranışla tıpkısı kimsenin inanç, akıl yahut kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale fail yahut bunları değiştirmeye zorlayan fiilleri boşaltmak de

“On Paralık kimesne anayasa ve yasaların üzerinde değildir”

Tek kimsenin temel ve yasaların üstünde olmadığını dahi tabir eden Nazır Bozdağ, “Demin benim inancımdan ortalık ben ser örtüyorum. ya birlikte inancımdan değil birlikte düşüncemden, kanaatimden çevre başımı örtüyorum. Yahut birlikte apayrı aynı sebeple başını örtüyor. On Paralık kimse sen başını örtüyorsun diye niteleyerek ona ayrımcılık yapamaz. Ayrı benzeri alışveriş çekemez. Hem kamuda hem hususi sektörde bu tiksinti ve ayrımcılık suçunu oluşturur ve ukubet kanunu itibarıyla da yaptırma tabidir. On Paralık kimse temel ve yasaların üzerinde değildir. Ki kim anayasalıyı ve yasaları çiğnerse o ahit baştan sona karşısında anayasayı, yasayı bulur. Bizim dönemimizde bu barbar anlayışı hayata kılmak talip modern yobazlara katiyen geçit verilmedi. artık dahi verilmeyecektir. On Paralık kimsenin bundan endişesi olmasın. Başkalarının yaşam tarzına müdahale etmeyi başkalarının kanaatlerine, inançlarına, düşüncelerine engelleme etmeyi çağcıllık ummak, ilkelliğin buradaki vasfını namevcut etmez. Bunun çağdaşlıkla alakası namevcut. İnsanların tercihlerine, insanların akide hürriyetine, kült ve vicdan hürriyetine, iş türe ve hürriyetine, terbiye türe ve hürriyetine tırsmak duymayanların kalkıp tığ birlikte özgürlükçüyüz. Biz demokratız demeleri makro bire bir yalandır. Mademki o hâlde herkesin tercihine uygun dirim tarzına içtinap etmek duyacaksınız. Yıllar yılı SELIM Parti iktidarlarını, yaşam tarzına müdahaleyle suçlayanlar oldu. Ego hep söylüyorum. Yirmi yıldır tığ iktidardayız, milletin sayesinde. Kimsenin dirim tarzına müdahale etmedik, başkalarına dahi engelleme ettirmedik. Biri çıksın falan yerde. Hükümet müdahale yahutta müdahale etti desin göz yumdu desin, cevaz verdi desin. Kimse bunu sav de edemez, tanıtlama dahi edemez. Yok hakeza benzeri şey. Amma mavera yandan yaşam tarzınıza müdahale ediliyor, iftiralarını yayanların, başkalarının inançlarına, kanaatlerine, siyasi ve felsefi düşüncelerine müdahale eden ilkel ayni bir o kadar birlikte modern yobazlık anlayışlarına dahi müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz dahi. Hep Hukuka uyacak temel ve yasalara akla yatkın davranacak ve ona göre cereyan edecektir. aksi takdirde anayasa ve yasalarımız burada gereği neyse ona bakarak uygulanır. Sahn bulur.” şeklinde konuştu.Share: